Blog

Účelem tohoto článku je přiblížit, k čemu ochranné známky slouží, jaká práva jejich vlastník má a co může být ochrannou známkou.Právní úprava této problematiky je obsažena zejména v zákoně o ochranných známkách, v určitý...
Michal Bartoš
Cílem tohoto článku je stručně popsat, jak probíhá registrace ochranné známky. Co je třeba učinit k tomu, aby bylo označení, které se má stát ochrannou známkou, zapsáno do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem prům...
Michal Bartoš

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz