Informace pro spotřebitele

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

Mimosoudním řešením sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem je Česká advokátní komora (adresa: Národní třída 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd, internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz). Návrh na mimosoudní řešení může klient-spotřebitel podat ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy kontaktoval advokáta za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla advokátem vyřešena.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci naší činnosti nakládáme s osobními údaji. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s právními předpisy a dodržujeme přitom pravidla pro jejich zpracování, a to zejména díky nastavení interního IT zabezpečení.

Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká práva či povinnosti nám či osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, náleží, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.