Náš tým

Pavel Kropáček

Pavel Kropáček

Advokát - Partner kropacek@kropaceklegal.cz

Pavel je zakladatelem naší advokátní kanceláře. Pavel se zaměřuje na vedení M&A transakcí a akvizic v oblasti developmentu. Dále se specializuje na poradenství v oblasti korporátního práva, bankovnictví a financí, komerčních nájmů a hotelnictví.

Patrik Novák

Patrik Novák

Vedoucí advokát p.novak@kropaceklegal.cz

Patrik se v naší advokátní kanceláři věnuje především M&A transakcím a akvizicím v oblasti developmentu. Dále se Patrik specializuje na otázky nemovitostí, bytového spoluvlastnictví, ochrany autorství a ochrany osobních údajů.

Michal Schejbal

Michal Schejbal

Vedoucí právník m.schejbal@kropaceklegal.cz

Michal vede v naší advokátní kanceláři oblast pracovního práva a také oblast fúzí a jiných druhů přeměn. Dále se Michal zaměřuje na M&A transakce, akvizice v oblasti developmentu a korporátní právo. 

Michal Lieskovan

Michal Lieskovan

Advokát m.lieskovan@kropaceklegal.cz

Michal vede v naší advokátní kanceláři spornou agendu. Vedle sporů se Michal zaměřuje na development, nemovitosti a IT právo.

Martin Gazda

Martin Gazda

Advokát martin.gazda@kropaceklegal.cz

Martin se v naší advokátní kanceláři věnuje převážně právu spojenému se všemi aspekty developmentu včetně spolupráce obcí a developerů při realizaci developerských projektů. Dále se Martin zabývá poradenstvím v oblasti korporátního práva a přeměn, pracovního práva a smluvní agendy.

Kristián Dvořák

Kristián Dvořák

Advokát kristian.dvorak@kropaceklegal.cz

Kristián se v naší advokátní kanceláři zaměřuje na smluvní závazkové vztahy, právo duševního vlastnictví a sporovou agendu. Dále se Kristián věnuje finančnímu a daňovému právu a také správnímu právu, zejména oblasti veřejných zakázek a cizinecké agendy.

Radoslav Vagaský

Radoslav Vagaský

Advokát radoslav.vagasky@kropaceklegal.cz
Kristýna Zirhut

Kristýna Zirhut

Právník k.zirhut@kropaceklegal.cz

Kristýna v naší advokátní kanceláři zaštiťuje oblast bytového spoluvlastnictví. Dále se Kristýna specializuje na poradenství v otázkách nemovitostí, ochrany osobních údajů a IT práva.

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda

Právník pavel.svoboda@kropaceklegal.cz

Pavel se v naší advokátní kanceláři zaměřuje na stavební právo, spotřebitelské právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů. Dále se Pavel věnuje oblasti veřejných zákázek a trestnímu právu.

Karolína Karalová

Karolína Karalová

Právník karolina.karalova@kropaceklegal.cz

Karolína se v naší advokátní kanceláři věnuje smluvnímu a spotřebitelskému právu a právní úpravě e-commerce. Dále se Karolína zaměřuje na oblast korporátního práva a práva nemovitostí.

Adam Komenda

Adam Komenda

Právník adam.komenda@kropaceklegal.cz
Kateřina Lomičová

Kateřina Lomičová

Paralegal katerina.lomicova@kropaceklegal.cz
Kristina Marhánková

Kristina Marhánková

Paralegal kristina.marhankova@kropaceklegal.cz
Vilém Kavan

Vilém Kavan

Paralegal vilem.kavan@kropaceklegal.cz
Denisa Štefková

Denisa Štefková

Asistentka kanceláře d.stefkova@kropaceklegal.cz

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz