Blog

Plánovací smlouvy se v aktuálně platné právní úpravě uzavírají jako smlouvy inominátní podle občanského zákoníku. Nový stavební zákon však s sebou přináší další změnu a tou je povaha plánovacích smluv, která bude nově uz...
Kristina Marhánková
Zřejmě již od 1. července letošního roku dojde k významné novelizaci v oblasti tzv. alternativních fondů podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).Tyto fondy se dosud ...
Kristián Dvořák

Stávající stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy, podle kterých se umísťují do území a povolují stavby rodinných domů v řízeních zahájených do 30. 6. 2024, stanovují podrobná pravidla pro odstupové vzdálenosti m...


Martin Gazda

Poslanecká sněmovna přijala dne 17. 4. 2024 pozměňovací návrh vicepremiéra Mariana Jurečky, který částečně odkládá, ruší a mění změny v oblasti dohod o provedení práce (DPP), k jejichž schválení došlo v rámci konsolidačn...


Adam Komenda

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz