Blog

Jak jsme již informovali v našem předchozím článku, Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od 1. ledna 2025. Tato novela již prošla připomínkovým řízením a v tuto ch...


Patrik Novák

Informační povinnost vůči spotřebiteli v rámci reklamní kampaně franšízové sítěFranšízové spolupráci jako takové a pojmům franšízor a franšízant se věnovali v předchozím článku. V tomt...


Karolína Karalová

Jste veřejným zadavatelem dle § 4 zákona o zadávání veřejných zakázek a máte v plánu uzavřít pachtovní smlouvu? Nezapomeňte zkontrolovat, zda se vás jako zadavatele netýká povinnost před uzavřením smlouvy provést koncesní řízení. 


Adam Komenda

Každý, kdo připravuje realizaci nové výstavby se musí vypořádat s tím, aby stavba byla umístěna takovým způsobem, že bude umožněno její připojení na pozemní komunikaci. Těmi se dle zákona rozumí dálnice, silnice, místní ...


Pavel Svoboda

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz