Blog

V našem prvním článku o dopadech konsolidačního balíčku jsme se zabývali jeho dopady na akvizice developerských projektů. Konkrétně jsme popsali změny týkající se daní z příjmů právnických osob, posunu hranice progresivn...


Kristián Dvořák

Podnikatelé, kteří se doposud marně soudili se státem o náhradu škody, kterou jim způsobily vládou vyhlášené lockdowny a další četné zákazy v době koronavirové pandemie, mají nyní novou nadějí, že jejich úsilí nebude zby...


Pavel Kropáček

Nejvyšší správní soud se ve svém nedávném rozhodnutí zabýval sporem mezi účastníky řízení ohledně obsahu povinnosti stavebního úřadu přezkoumat žádost o stavební povolení, konkrétně ohledně povinnosti ověřit ve stavebním...


Pavel Svoboda

V prvním článku o změně stavby a ochraně jejího autora jsme se zabývali otázkou, zdali je bez souhlasu autora možná změna stavby, která je chráněna autorským právem, a za jakých podmínek je tato změna možná.V tomto druhé...


Patrik Novák

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz