Blog

Veřejná správa

Jste veřejným zadavatelem dle § 4 zákona o zadávání veřejných zakázek a máte v plánu uzavřít pachtovní smlouvu? Nezapomeňte zkontrolovat, zda se vás jako zadavatele netýká povinnost před uzavřením smlouvy provést koncesní řízení. 


Adam Komenda

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Umožňuje osobám podnikat v oborech, pro které nemají dostatečnou kvalifikaci.Pokud podnikáte pro...


Kristián Dvořák
Zhruba před rokem a dvěma měsíci, konkrétně dne 1. 6. 2021, započala platnost nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Nejednalo se o první úpravu evidence skutečných majitelů právnických osob, v té době již po něko...
Michal Schejbal

Kvalitní a smysluplný rozvoj obcí představuje zásadní výzvu současné doby. Na jedné straně nedostupné bydlení spojené s rozvojem měst, nevyužitý potenciál území a chuť více stavět. Na straně druhé limity stávající techni...


Martin Gazda

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz