Blog

Korporátní právo / Akvizice a přeměny / Compliance

Zřejmě již od 1. července letošního roku dojde k významné novelizaci v oblasti tzv. alternativních fondů podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).Tyto fondy se dosud ...
Kristián Dvořák

Jak jsme již informovali v našem předchozím článku, Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od 1. ledna 2025. Tato novela již prošla připomínkovým řízením a v tuto ch...


Patrik Novák

Developeři a investoři v sektoru nemovitostí musí v rámci svého podnikání dodržovat širokou škálu právních předpisů a pravidel. Připravili jsme si proto sérii dvou článků, ve kterých chceme nabídnout stručné shrnutí práv...


Patrik Novák

Developeři a investoři v sektoru nemovitostí musí v rámci svého podnikání dodržovat širokou škálu právních předpisů a pravidel. Připravili jsme si proto sérii dvou článků, ve kterých poskytneme shrnutí právní regulace do...


Patrik Novák

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz