Blog

Stavební právo

Stávající stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy, podle kterých se umísťují do území a povolují stavby rodinných domů v řízeních zahájených do 30. 6. 2024, stanovují podrobná pravidla pro odstupové vzdálenosti m...


Martin Gazda

Každý, kdo připravuje realizaci nové výstavby se musí vypořádat s tím, aby stavba byla umístěna takovým způsobem, že bude umožněno její připojení na pozemní komunikaci. Těmi se dle zákona rozumí dálnice, silnice, místní ...


Pavel Svoboda

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení komplexní novelu zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. ledna 2025. Tato novela přináší řadu změn, z nichž některé se mohou významně dotknout i developerů, poku...


Kristián Dvořák

Generální dodavatelé staveb a subdodavatelé, mějte se na pozoru. Od 1. ledna 2024 došlo k zavedení ručení generálního dodavatele za vyplácení mezd zaměstnancům jeho subdodavatelů do českého zákoníku práce. Více se dočtete na našem blogu.


Michal Schejbal

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz