Blog

Stavební právo

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení komplexní novelu zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. ledna 2025. Tato novela přináší řadu změn, z nichž některé se mohou významně dotknout i developerů, poku...


Kristián Dvořák

Generální dodavatelé staveb a subdodavatelé, mějte se na pozoru. Od 1. ledna 2024 došlo k zavedení ručení generálního dodavatele za vyplácení mezd zaměstnancům jeho subdodavatelů do českého zákoníku práce. Více se dočtete na našem blogu.


Michal Schejbal

Nejvyšší správní soud se ve svém nedávném rozhodnutí zabýval sporem mezi účastníky řízení ohledně obsahu povinnosti stavebního úřadu přezkoumat žádost o stavební povolení, konkrétně ohledně povinnosti ověřit ve stavebním...


Pavel Svoboda

V prvním článku o změně stavby a ochraně jejího autora jsme se zabývali otázkou, zdali je bez souhlasu autora možná změna stavby, která je chráněna autorským právem, a za jakých podmínek je tato změna možná.V tomto druhé...


Patrik Novák

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz