Blockchain a virtuální měny - I. část

Připravili jsme pro vás sérii šesti článku, ve kterých vám přiblížíme základní technologické pozadí Blockchainu, právní povahu virtuálních měn a úskalí s jejich těžbou, obchodováním a zdaněním.  V rámci posledního článku pak vysvětlíme, jak funguje právní úprava v jiných částech světa a zhodnotíme možné výhledy do budoucnosti právních předpisů v oblasti virtuálních měn v České republice a Evropské unii.

I. část

Co je to Blockchain a jaké je jeho technologické pozadí?

Blockchain je technologie, která byla představena v roce 2008 osobou pod jménem Satoshi Nakamoto. Jedná se technologii decentralizované databáze, která našla své největší využití ve fungování kryptoměn.

Její potenciální využití je však daleko větší, jak jsme již nastínili v našem článku.

Technologie Blockchainu nalezne využití hlavně při řešení technologického problému tzv. dvojí útraty a vytváření decentralizované databáze.

Zatímco bankovky jsou chráněny před dvojí útratou již ze své podstaty, tak v rámci platebního sytému problém dvojí útraty vyvstává právě u virtuálních měn, které ze své povahy jsou neomezitelně kopírovatelné a mohla by vyvstat situace, kdy dva produkty budou zakoupeny pouze jedinou virtuální mincí.

Toto se v rámci technologie blockchainu stát nemůže, jelikož každý další jednotlivý blok obsahuje kromě dat i kryptografický záznam o bloku předchozím neboli tzv. hash a dochází k navazování jednotlivých bloků do řetězce neboli blockchainu.

Pokud by došlo k modifikacím u jednoho bloku a následnému pokusu o jeho připojení do blockchainu, hash se díky modifikaci nebude shodovat, ze strany dalších uživatelů nedojde k verifikaci a takový blok nebude do blockchainu připojen. Jelikož uživatelé uznávají jako legitimní ten nejdelší nepřerušený řetězec. I pokud by došlo k pokusu o zfalšování většího počtu bloků, tak by je uživatelé odmítli jako kratší řetězec.

Na základě této technologie vznikla celá řada virtuálních měn jako např. Bitcoin, Ethereum nebo Litecoin.

Vytvoření nových bloků je velice energeticky i výpočetně náročné. Odměnou uživatelům za připojení do sítě a řešení náročných výpočetních úloh, jsou zpravidla samotné virtuální měny. Tento systém využívají BitCoin i Ethereum.

V rámci blockchainu mluvíme o decentralizovaném úložišti dat, které je nezávislé na jednom centrálním poskytovali.

Jako o decentralizované databázi se hovoří proto, že tato databáze není uložena na jednom místě, ale data v blockchainu uložená jsou uložena v rozvětveném systému propojených počítačů a serverů. Systému tedy nehrozí kompletní ztráta dat a zásahy do něho jsou velice obtížné.

 

Ve druhé části se zaměříme na právní povahu virtuálních měn. Vysvětlíme, jak právní předpisy definují virtuální měnu, jak jsou virtuální měny regulovány a jak se k obchodování s virtuálními měnami staví Česká národní banka.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz