Blog

Články vyfiltrovány podle autora - Martin Gazda

Stávající stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy, podle kterých se umísťují do území a povolují stavby rodinných domů v řízeních zahájených do 30. 6. 2024, stanovují podrobná pravidla pro odstupové vzdálenosti m...


Martin Gazda
Nejvyšší soud změnil svým rozsudkem ze dne 11. ledna 2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022-162, dosavadní přístup k posuzování návrhů dlužníků na snižování výše smluvních pokut postupem uvedeným v § 2051 občanského zákoníku.Pod...
Martin Gazda

Této otázce se nedávno věnoval Nejvyšší soud. Jedná se o velmi praktickou záležitost vzhledem k tomu, že se smlouvy o smlouvách budoucích využívají v praxi velmi často. Důsledky, které jsou spojené s řešením této otázky,...


Martin Gazda

Nový stavební zákon nabude své plné účinnosti již za méně než rok, a to konkrétně 1. července 2023. Původně se očekávalo, že se od tohoto data bude povolování staveb řídit již novým stavebním zákonem (tj. zákonem č. 283/...


Martin Gazda

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz