Blog

Development / Nemovitosti

Plánovací smlouvy se v aktuálně platné právní úpravě uzavírají jako smlouvy inominátní podle občanského zákoníku. Nový stavební zákon však s sebou přináší další změnu a tou je povaha plánovacích smluv, která bude nově uz...
Kristina Marhánková

Stávající stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy, podle kterých se umísťují do území a povolují stavby rodinných domů v řízeních zahájených do 30. 6. 2024, stanovují podrobná pravidla pro odstupové vzdálenosti m...


Martin Gazda

Jak jsme již informovali v našem předchozím článku, Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od 1. ledna 2025. Tato novela již prošla připomínkovým řízením a v tuto ch...


Patrik Novák

Každý, kdo připravuje realizaci nové výstavby se musí vypořádat s tím, aby stavba byla umístěna takovým způsobem, že bude umožněno její připojení na pozemní komunikaci. Těmi se dle zákona rozumí dálnice, silnice, místní ...


Pavel Svoboda

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz