Blog

Bankovnictví a finance

Jak jsme již informovali v našem předchozím článku, Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od 1. ledna 2025. Tato novela již prošla připomínkovým řízením a v tuto ch...


Patrik Novák

Cílem (téměř) každé obchodní společnosti je generování zisku. Jakmile je tohoto cíle dosaženo, nemají společníci zatím zcela vyhráno. V dalším kroku je totiž nutné zisk z firmy převést na společníky.Za standardních okoln...


Michal Schejbal

Několik posledních let dochází k výraznému nárustů kriminality v podobě phishingových útoků. V této dvoudílné sérii článků se věnujeme vztahu banky a klienta banky, který se stal terčem phishingového útoku a z jeho účtu ...


Patrik Novák

Digitalizace světa a rozvoj informačních a telekomunikačních technologií přináší vedle očividných pozitivit také určitá negativa, mezi která patří mimo jiné kybernetická kriminalita a kriminalita v on-line prostředí obec...


Patrik Novák

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz