Veřejné zakázky a dotace

Veřejné zakázky a dotace Veřejné zakázky a dotace

Naše právní služby poskytujeme rovněž všem subjektům, kterých se dotýká problematika veřejných zakázek a poskytování dotací. V rámci veřejných zakázek svým klientům pomáháme jak v pozici zadavatele, tak v pozicích dodavatele, a to v průběhu celého řízení. Při poskytování dotací klientům pomáháme od výběru vhodného dotačního programu, přes průběh realizace projektu. Klienty taktéž zastupujeme při obraně proti výzvám k vrácení dotací, případně krácení dotací. 

Právní podpora zadavatelů v rámci zadávacích řízení

 • administrace veřejné zakázky
 • příprava zadávací dokumentace
 • podpora při hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení

 

Zastupování dodavatelů v rámci zadávacích řízení

 • konzultace k zadávací dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení
 • kontrola souladu podkladů se zadávací dokumentací
 • příprava a podání nabídky

 

Příprava námitek proti úkonům zadavatele

 • obrana proti nezákonnému postupu zadavatele veřejné zakázky
 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování před správním soudem

 

Dotace

 • konzultace a zvolení správného dotačního programu dle potřeb klienta
 • poradenství pro kladné vyhodnocení žádosti o dotaci
 • pomoc při krácení dotace
 • obrana proti výzvě k vrácení dotace

Kontaktní osoba

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda


pavel.svoboda@kropaceklegal.cz

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz