Obchod / Pracovní právo

Obchod / Pracovní právo Obchod / Pracovní právo

Potřebujete v rámci provozu Vaší firmy uzavřít určitou obchodní smlouvu? Naše advokátní kancelář má zkušenosti v širokém sektoru obchodu a jsme schopni pro Vás připravit jakoukoli smlouvu, ať už se jedná o smlouvy souvisejících s prodejem zboží či služeb nebo smlouvy zajišťující financování Vašeho podnikání.

Jednou z našich specializací je také poradenství cestovním kancelářím a agenturám, kterým zajišťujeme mimo jiné kompletní smluvní agendu upravující jejich podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Pro Vaši firmu rovněž připravíme veškerou pracovněprávní agendu, a to od pracovních smluv, přes interní předpisy po ukončení pracovního poměru.

Obchodní smlouvy

 • kupní smlouvy, rámcové smlouvy o dodávkách zboží, smlouvy o přepravě, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb
 • franchisingové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování, komisionářské smlouvy

 

Smlouvy k financování

 • smlouvy o úvěru a zápůjčce
 • smlouvy k zajištění pohledávek, zástavní smlouvy, směnky, ručitelské hody, zajišťovací převod práv

 

Cestovní kanceláře a agentury

 • smlouvy o zájezdu a obchodní podmínky k prodeji zájezdů,
 • smlouvy ke zprostředkování prodeje zájezdu, příkazní smlouvy, smlouvy o průvodcovské činnosti
 • spory týkající se zájezdů

 

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • interní předpisy, pracovní řády, mzdové předpisy, skartační řády,
 • výpovědi, vytýkací dopisy, dohody o zrušení pracovního poměru
 • agentury práce, licence na provozování agentury práce, smlouvy se zaměstnanci, včetně daňových a účetních aspektů

Kontaktní osoba

Michal Schejbal

Michal Schejbal


m.schejbal@kropaceklegal.cz

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz