IT právo / Ochrana know-how a projektů

IT právo / Ochrana know-how a projektů IT právo / Ochrana know-how a projektů

Vytváříte software či jiný IT projekt a chcete svůj projekt ochránit? Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti v oblasti IT projektů získané spoluprací s vývojáři, investory a podnikateli zaměřenými na akvizice projektů. Naše advokátní kancelář Vám může pomoci nastavit správně spolupráci mezi vývojářem a investorem, připravíme pro Vás podmínky pro užívání Vašeho projektu zákazníky nebo pro Vás zajistíme prodej či nákup projektu.

Práce s daty je pro úspěch jakéhokoli IT projektu klíčová, a to se týká i práce s osobními údaji. Zajistíme pro Vás kompletní servis týkající se zpracovávání osobních údajů, od auditu, přes interní pravidla, po podmínky zpracovávání osobních údajů pro uživatele.

Vyřídíme pro Vás také ochranné známky, které budou chránit Vaši značku, a to včetně mezinárodních ochranných známek. Dále jsme pro Vás schopni zajistit ochranu Vašeho projektu prostřednictvím patentů, ochranu autorství a ochranu proti nekalé soutěži.

Příprava a fungování projektu

 • smlouvy o dílo a licenční smlouvy k vytvoření softwaru, webových či mobilních aplikací, webových stránek, umělá inteligence, robotika
 • smlouvy o podpoře a údržbě softwaru, webových či mobilních aplikací, webových stránek (Service level agreement - SLA)

 

Uživatelské podmínky a prodej projektu

 • podmínky pro užívání softwaru, webových či mobilních aplikací, webových stránek
 • licenční podmínky, software as a service (SaaS) a smluvní dokumentace k prodeji projektu

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 • audity nakládání s osobními údaji, interní směrnice ke zpracování osobních údajů kamerové systémy, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)
 • podmínky zpracování osobních údajů pro uživatele a zpracovávání cookies a zasílání newsletterů
 • činnost pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Ochranné známky a duševní vlastnictví

 • vyřízení národní ochranné známky, ochranné známky Evropské unie, mezinárodní ochranné známky, příprava přihlášky, zastupování v řízení, rešerše zapsaných označení, námitky proti přihláškám ochranných známek,
 • převody ochranných známek
 •  vyřízení ochrany prostřednictvím patentů, průmyslových vzorů, užitných vzorů
 • ochrana autorství, příprava licenčních dohod, zastupování ve sporech o zásahu do autorství
 • ochrana proti nekalé soutěži, reklamní právo, doménové spory, dohody o mlčenlivosti (NDA)

 

Telekomunikace, finanční služby a pojišťovnictví na internetu

 • zajištění potřebných licencí a povolení
 • příprava smluvních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb, finančních služeb a pojišťovnictví
 • zastupování před státními orgány včetně řízení před finančním arbitrem

Kontaktní osoba

Michal Schejbal

Michal Schejbal


m.schejbal@kropaceklegal.cz

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz