Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance

Máme bohaté zkušenosti s přípravou struktur bankovního a nebankovního financování v souvislosti s akvizicemi projektů a společností a jejich vypořádáním, se zřízení nového a rušení stávajícího zajištění aktiv v rámci transakcí a provázání celého procesu s transakční a úvěrovou dokumentací. Poskytujeme právní asistenci v celé šíři bankovního a nebankovního financování, a to od přípravy příslušné smluvní dokumentace, jejího vyjednávaní až po řešení daňových otázek souvisejících s financováním.  Zajišťujeme pro klienty stanoviska týkající se regulatorních otázek jak v bankovní, tak nebankovní sféře.

Úvěrová a zajišťovací dokumentace

  • příprava, revize a vyjednávání úvěrových smluv a souvisejících smluv o zajištění (zástavní smlouvy, ručení, směnky), dokumentace též dle standardů LMA
  • finanční asistence, posouzení situací z hlediska podmínek finanční asistence, příprava potřebných dokumentů k poskytování finanční asistence

 

Regulatorní otázky a dluhopisy

  • stanoviska a poradenství v oblasti bankovnictví, družstevních záložen, spotřebitelských úvěrů, platebního styku
  • zajišťujeme přípravu prospekt dluhopisů a řízení u ČNB, dokumentaci pro uvedení na trhy BCP Praha

 

Fondy kolektivního investování a licence

  • zajišťujeme proces založení fondu, smluvní dokumentaci pro jeho fungování, regulatorní stanoviska
  • poskytujeme poradenství ohledně licencí dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, dle zákona o platebním styku a dle zákona o bankách

Kontaktní osoba

Pavel Kropáček

Pavel Kropáček


kropacek@kropaceklegal.cz

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz