Stavební právo

Stavební právo Stavební právo

Poskytujeme služby v oblasti územního plánování a povolovacích řízení, kdy našim klientům pomáháme s realizací jejich záměru. Jsme schopni Vám pomoci ve všech fázích realizace Vašeho záměru, od otázek územního plánování až po řízení před stavebním úřadem k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále Vám pomůžeme při jednání o Vašem záměru s dotčenou obcí a s přípravou plánovací smlouvy upravující spolupráci s obcí a případné kontribuce.

Územní plánování

  • posouzení souladu záměru s územním plánem
  • zastupování v procesu změn územního plánu
  • obrana proti změnám územního plánu

 

Stavební řízení

  • poradenství v souvislosti s realizací stavebních záměrů ve všech fázích povolovacího procesu zejména dle stavebního zákona (územní rozhodnutí, stavební povolení, změna stavby před dokončením aj.)
  • poradenství v otázkách ochrany životního prostředí a dotací

 

Spolupráce s obcemi

  • koordinace stavebního záměru s obcí (inženýrské sítě, přístupy, koupě pozemků od města aj.)
  • plánovací smlouvy s obcemi

Kontaktní osoba

Martin Gazda

Martin Gazda


martin.gazda@kropaceklegal.cz

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz