Compliance v developmentu - základní regulace, ochrana osobních údajů a spotřebitelů

Developeři a investoři v sektoru nemovitostí musí v rámci svého podnikání dodržovat širokou škálu právních předpisů a pravidel. Připravili jsme si proto sérii dvou článků, ve kterých poskytneme shrnutí právní regulace dopadající na developery.

V tomto prvním článku nejdříve shrneme základní oblasti regulace, se kterými developer běžně pracuje. Dále se blíže zaměříme na regulaci v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany spotřebitelů.

Základní regulace dopadající na developery

Mezi základní právní předpisy, které musí developer dodržovat, lze zařadit právní předpisy v těchto oblastech:

příprava a realizace developerských projektů → stavebně-právní předpisy, především stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, a další související předpisy jako předpisy upravující nakládání s odpady, ochranu životního prostředí či ochranu kulturních památek atd.

vztahy se zaměstnanci → pracovně-právní předpisy, zejména zákoník práce a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci

finanční otázky → účetní a daňové předpisy

S výše uvedenou regulací každý developer počítá a bere ji dnes již jako samozřejmost.

Právní regulace se však stále rozšiřuje a developeři musí dodržovat další právní předpisy, které dopadají na nejrůznější oblasti činnosti developerů. Níže se zaměříme na další oblasti právní regulace, které se uplatní universálně na každého developera.

Ochrana osobních údajů

Developer pracuje s osobními údaji svých klientů (nejčastěji kupujících či nájemníků), zaměstnanců, dodavatelů a jiných spolupracovníků.

Developer musí dodržovat právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) známé jako nařízení GDPR a zákon o zpracování osobních údajů.

Níže uvádíme základní povinnosti developerů v oblasti ochrany osobních údajů:

• přijmout a dodržovat vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů

• informovat jaké osobní údaje jsou zpracovávány, z jakého důvodu a jakým způsobem jsou zpracovávány

• informovat osoby o jejich právech v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a tato práva respektovat

• uzavřít smlouvy se zpracovateli osobních údajů, tj. s osobami, které pro developera pracují s osobními údaji

Ochrana spotřebitelů

Klienty developera jsou často tzv. spotřebitelé, tedy nepodnikající fyzické osoby.

Nejčastěji se bude jednat o kupující či nájemníky v rezidenčních projektech, kterým developer prodává či pronajímá byty.

Spotřebitelé jsou široce chráněni právními předpisy, a to mimo jiné občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Developer musí tuto ochranu respektovat a vzniká mu v souvislosti s ní několik povinností.

Níže uvádíme základní povinnosti developerů v oblasti ochrany spotřebitele:

• poskytovat spotřebiteli informace o prodávané nemovitosti

• poskytovat spotřebiteli informace o jeho zákonných právech, zejména práv z vad

• zákaz zneužívajících ustanovení ve smlouvách se spotřebiteli

• zákaz nekalých obchodních praktik

• vyřizovat reklamace dle zákonných pravidel

V druhém článku této série se budeme věnovat regulaci AML, tedy opatřením proti praní špinavých peněz, whistleblowingu a ESG

 

Pro developery poskytujeme komplexní právní služby v oblasti compliance. S naším odborným poradenstvím můžete zajistit, že veškeré právní aspekty vašich developerských aktivit budou v souladu s účinnou regulací, abyste mohli bezpečně a úspěšně realizovat své projekty. V případě zájmu o naše služby se na nás neváhejte obrátit.

Pokud byste se chtěli dozvědět více, sledujte tento náš web, náš FacebookTwitter (X) či LinkedIn.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz