Blog

Články vyfiltrovány podle autora - Kateřina Lomičová
Letošní rok přinesl zaměstnavatelům celou řadu změn v oblasti pracovního práva, a to v důsledku novely zákoníku práce. Větší část této novely nabyla účinnosti již 1. 10. 2023. Zbytek změn pak nabude účinnosti 1. 1. 2024 ...
Kateřina Lomičová
Starší judikatura Nejvyššího soudu předání a převzetí díla pomocí smluvně sjednaných právních fikcí a domněnek neumožňovala. Právě Nejvyšší soud ale přišel relativně nedávno s přelomovým rozhodnutím, kterým smluvně sjedn...
Kateřina Lomičová
V českém právním řádu představuje institut svěřenského fondu relativní novinku, která se objevila až v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Pro řadu lidí je tedy tento druh správy majetku stále velkou neznámou, a t...
Kateřina Lomičová

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz