ZMĚNA V OTÁZCE NÁHRADY ŠKODY ZA KRIZOVÁ OPATŘENÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY PODLE KRIZOVÉHO ZÁKONA JIŽ NEPLATÍ.

Mimořádná opatření, která podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. vydávala vláda od vyhlášení stavu nouze svými nařízeními, již neplatí. Vláda je s účinností ode dne 24.03.2020 usnesením zrušila. V platnosti je nahradila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Celé znění usnesení vlády č. 279 je dostupné například zde.

CO TATO ZMĚNA ZNAMENÁ?

Z faktického hlediska se pravděpodobně nic měnit nebude, platnost některých omezení byla naopak prodloužena do 1. dubna 2020. Podstatná je však změna z právního hlediska. Jak jsme Vás informovali v našem článku, krizový zákon, podle kterého byla přijata omezení platná do 24.03.2020, obsahoval obecnou povinnost státu nahradit všem osobám škodu vzniklou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními.

Nová omezení jsou vydávána jako opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb. Zatímco krizový zákon obsahoval výše zmíněnou povinnost státu nahradit vzniklou škodu, zákon o veřejném zdraví takovou přímou formulaci neobsahuje.

Vláda tak svoji odpovědnost za škody i přes četnou medializaci nekomentovala a v tichosti právní rámec opatření změnila.

STÁT JIŽ NEMÁ POVINNOST HRADIT ŠKODU?

Jak jsme Vás v našem článku již upozorňovali, iniciativu vlády bylo v tomto směru možné očekávat. Krizový zákon a zejména náhrada škody v něm upravená, byla evidentně cílena spíše na lokální omezení související např. s povodněmi. Názory na obecnou povinnost státu hradit veškerou škodu způsobenou omezeními v souvislosti s epidemií koronaviru se proto různily.

Dále bylo odbornou veřejností poukazováno (a to dokonce i formou žaloby na zrušení) na to, že vláda při příjímání svých nařízení nedodržela zákonný postup.

JAK TO TEDY NAKONEC S NÁHRADOU ŠKODY BUDE?

Bohužel za současné situace nelze s určitostí konstatovat, jak to s náhradami škody způsobené koronavirovými opatřeními nakonec bude. Z právního hlediska by se veškerá omezení a jimi způsobená škoda vzniklá do 24.03.2020 měla posuzovat podle ustanovení krizového zákona. To vše s tím, že ani zde není jasné, jak se stát k případné odpovědnosti postaví a jak bude zákon vykládat. S odpovědností za škody vzniklé následně, na základě opatření Ministerstva zdravotnictví, to bude ještě komplikovanější.

Lze očekávat, že otázka odpovědnosti státu za škodu související s opatřeními proti šíření koronaviru bude v konečném důsledku předmětem soudních sporů a definitivní odpověď na ní dá až ustálená soudní praxe.

Aktuální vládní kroky v souvislosti s epidemií koronaviru budeme i nadále sledovat tak, abychom byli připraveni pro Vás kdykoliv najít to nejlepší řešení a zodpovědět veškeré Vaše dotazy – neváhejte se na nás s nimi obracet.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz