Jak vyzrát na open source software - 3. část

Chcete vybudovat své podnikání na platformě veřejných softwarových licencí? Jste běžným uživatelem, který využívá software přístupný pod veřejnými softwarovými licencemi, a chcete vědět, jaké možnosti vám využívání tohoto softwaru nabízí? Pokud ano, tak čtěte dál! Připravili jsme pro vás sérii krátkých článků věnujících se této problematice.

V následujícím článku Vám popíšeme, jak dnešní technologické společnosti vydělávají na open source. Naše předchozí články na téma open source softwaru naleznete zde a zde.

Pro mnohé technologické start-upy sídlící v Silicon Valley je dnes samozřejmostí pracovat s open source softwarem. Start-upy ho využívají nejen interně, ale čím dál tím víc staví na open source celé své podnikání. Protože je však nejužívanější licencí GNU GPL v. 2.0, která sebou nese riziko virálního efektu (a tedy riziko povinnosti zveřejnit zdrojový kód), bylo pro technologické společnosti nutností přijít na nové podnikatelské modely, které by jim umožnily profitovat ze svobodného softwaru. I v následujícím textu budeme brát ohled zejména na licenci GNU GPL (v. 2.0. a vyšší). U permisivních licencí totiž nenastává virální efekt, a takto licencovaný software je možné použít i v proprietárním softwaru. O jaké obchodní modely se tedy jedná?

Vývoj softwaru prováděný soukromou společností

Některé technologické společnosti se rozhodly jít cestou duálního licencování. Tento obchodní model funguje tak, že společnost vyvine software, který následně v jeho základní verzi licencuje pod veřejnou licencí. Software je tak uživatelům přístupný většinou zdarma i se zdrojovým kódem. Společnost však zároveň nabízí i pokročilejší verzi softwaru s různými doplňkovými funkcemi, a rovněž například zárukou nebo uživatelskou podporou (tyto verze se často označují jako „enterprise“). Pokročilejší software je určen především jiným podnikatelům, ale i náročnějším uživatelům. Ve většině případů je šířen jako proprietární a komerční, někdy však jen jako komerční software, a tedy je uživateli poskytnut i zdrojový kód. Je však nutno podotknout, že software může duálně licencovat jen jeho autor. Následný uživatel softwaru šířeného pod veřejnou licencí GNU GPL nemůže software licencovat pod jinou licencí, než je licence GNU GPL. Pokud tedy společnost využívá software licencovaný pod veřejnou licencí, který vytvořila třetí osoba, nemůže tento podnikatelský model využít.

Doplňky a nadstavbové moduly k FOSS

Pokud technologická společnost nechce vyvíjet vlastní software od začátku, může pracovat s již vytvořeným softwarem, který je šířen pod některou ze silně copyleftových veřejných licencí. Technologická společnost může například vytvářet různé doplňkové produkty k tomuto softwaru, nadstavbové moduly, pluginy atd., a tyto následně nabízet jako komerční a proprietární software. Problematické však je, pokud společnost tyto doplňkové moduly nenabízí samostatně, ale využije například software licencovaný pod licencí GNU GPL, jako jádro pro svůj software. Musí se pak vždy posoudit, zda se bude jednat o odvozené dílo dle znění licence a zákonné úpravy anebo zda o odvozené dílo nepůjde. Pokud by se o odvozené dílo jednalo, musel by potom i tento nadstavbový software být šířen pod licencí GNU GPL a musel by být zveřejněn jeho zdrojový kód. Rovněž je potřebné vždy posoudit, zda je do nadstavbového modulu nebo pluginu implementována i část zdrojového kódu softwaru licencovaného pod licencí GNU GPL, a tedy zda se bude jednat o odvozené dílo.

Software jako služba

Dnes asi nejužívanějším modelem podnikání na platformě open source, je poskytování softwaru jako služby (Software as a Service). Tento model podnikání využívá právní mezeru v licencích GNU GPL. Tato právní mezera spočívá v tom, že pokud nedochází k distribuci kopie k uživateli prostřednictvím hmotného nosiče, nebo není možnost software stáhnout prostřednictvím sítě internet, nemusí být ani zveřejňován zdrojový kód, protože nedojde k aktivaci virálního efektu. Když je tedy software možné využívat pouze prostřednictvím sítě internet a interaktivního uživatelského rozhraní bez možnosti stažení tohoto softwaru, lze využít i software licencovaný pod licencní GNU GPL bez nutnosti zveřejňovat zdrojový kód k modifikacím. Tento princip platí téměř ve všech sférách Cloud Computingu.

I tento model podnikání v sobě skýtá několik rizik, která vedou k infikaci copyleftovou doložkou. Jedná se například o outsorcování služeb, které může za určitých okolností znamenat zveřejňování, a tedy nutnost zpřístupnění zdrojového kódu celého softwaru. Pokud nebudou vztahy mezi technologickou společností a nezávislým dodavatelem smluvně nastaveny dle podmínek licence GNU GPL, může nastat výše uvedený nežádoucí virální efekt.

Doporučení na závěr

Společnost, které se rozhodnou využívat pro svoje podnikání open-source model, a zejména ty, které využívají software šířený pod licencí GNU GPL, by měly jednak důsledně rozumět právním aspektům implikace této platformy do svého podnikání a rovněž mít nastavenou interní politiku využívání těchto licencí, zejména vůči svým zaměstnancům a dodavatelům. Rovněž je velmi důležité věnovat zvýšenou pozornost smluvním ujednáním mezi jednotlivými stranami. Pokud by totiž vznikla nutnost zveřejňovat zdrojový kód doplňkových modulů nebo modifikovaného softwaru, mohlo by to pro většinu společností znamenat konec jejich fungování, nehledě na možné soudní spory.

Pokud byste potřebovali v této oblasti poradit nebo Vám něco není jasné, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz