Vládní podpora odvětví zasažených podzimními koronavirovými opatřeními

Restrikce, které by měly zpomalit šíření nemoci COVID-19, se ve velkém vracejí i nyní na podzim. A stejně jako na jaře, i nyní zasáhnou nezanedbatelnou část ekonomiky (zejména sektory gastronomie, volnočasových aktivit a služeb). Podnikatelé v oborech dotčených omezeními pochopitelně zaznamenávají vysoké úbytky tržeb a ztráty a volají po alespoň částečné kompenzaci ze strany státu. Jak se nyní zdá, vláda podnikatele vyslyšela a již připravuje řadu cílených programů, aby jim finančně ulevila. Pojďme se v dnešním článku podívat na připravované a také již běžící programy na podporu zasažených podnikatelů.

COVID – Kultura

Podnikatelé a hlavně umělecké profese v kultuře získaly další šanci na finanční podporu. Nově bylo rozhodnuto o přidání dalších 750 milionů korun do programu COVID – Kultura, které budou užity hlavně na kompenzování výdajů vynaložených na neuskutečněné kulturní události.

Prodloužení programu Antivirus

O programu Antivirus jsme již na jaře napsali řadu článků (například zde). Ten slouží k náhradě nákladů na mzdy zaměstnanců, kteří jsou v karanténě či kteří nemohou pracovat z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (dříve Antivirus A, nově Antivirus Plus), a dále zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z důvodu snížení poptávky a odbytu výrobků či služeb zaměstnavatele (Antivirus B). O změnách v programu Antivirus B a také o případném odpuštění odvodů na sociální pojištění některým zaměstnavatelům se aktuálně jedná. V programu Antivirus Plus se zvyšují náhrady až na 100 % mzdy a dochází k jeho prodloužení minimálně do konce roku 2020.

COVID – Nájemné

Prodloužení doby trvání a doplnění dalších peněz čeká také vládní program COVID – Nájemné. Konkrétně by mělo být do programu přidáno dalších 1,2 miliardy Kč. Program se týká podnikatelů, kteří provozují maloobchod či poskytují služby v pronajaté provozovně, která musela být uzavřena nebo bylo podstatně omezeno její fungování. Příkladem můžeme zmínit provozovny stravovacích služeb, taneční kluby, kina, výstavní prostory, vnitřní sportoviště či bazény. Stát by měl proplatit polovinu nájemného od července do září 2020, odpadla také podmínka poskytnutí slevy na nájem pronajímatelem.

COVID – Bus

Novým programem podpory se stane program COVID – Bus. Jak už z názvu plyne, bude zaměřený na provozovatele autobusové dopravy. Nikoliv však linkové, ale nepravidelné, poskytované na objednávku. Tito podnikatelé, kteří například vozí děti na školy v přírodě a na tábory či turisty na zájezdy, přicházejí o podstatnou část příjmů. Do programu by měla být vložena 1 miliarda Kč.

COVID – Sport II

Organizátoři sportovních akcí a sportovci z povolání se mohou účastnit nového programu COVID – Sport II. Kompenzace míří na ztráty způsobené zápasy a sportovními akcemi, které se kvůli zákazům nemohly konat. Celková výše programu má činit 500 milionů korun.

Závěr

Výše uvedené programy považujeme za jedny z nejdůležitějších, nejsou však to jediné, čím chce vláda podpořit českou ekonomiku. Schválila také prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty za poslední tři měsíce roku 2020; odpustí též některé zálohy daně z příjmů právnických i fyzických osob a zálohy daně silniční. Prominutí se má však týkat jen těch podnikatelů, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládními nařízeními (restaurace, bary, kluby, kina, veletrhy, posilovny, wellness, zoologické zahrady atd.). Jednat by se mělo ještě o znovuzavedení pozastavení splácení úvěrů (tzv. moratorium).

Je Vaše podnikání jedním z těch, které může žádat o finanční podporu státu? Pokud ano, napište nám, navrhneme Vám řešení a společně vše vyřešíme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz