Velká novela zákoníku práce je konečně tady

Zákoník práce se konečně dočkal obsáhlé novely, dlouho připravované, odkládané a přijímané. Nová úprava bude znamenat zjednodušení administrativy pro zaměstnavatele, vyjasnění několika sporných otázek, ale také rozšíření některých práv zaměstnanců. Pojďme se společně podívat na změny a novinky, které dle našeho názoru patří mezi ty nejzajímavější.

Změny v dovolené

Značných změn dozná právní úprava dovolené. Pokud pracujete pravidelně od pondělí do pátku 8 hodin denně, v zásadě nic se pro vás nezmění. Nově se však dovolená bude počítat nikoliv dle odpracovaných dnů, ale odpracovaných hodin. Podobně bude fungovat samotné čerpání dovolené. To se projeví hlavně v případě zaměstnanců s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby, ke kterým mohlo být současné nastavení výpočtu a čerpání dovolené nespravedlivé. Z důvodu zjednodušení také dochází ke zrušení současné tzv. dovolené za odpracované dny.

Úpravy v doručování písemností

Doručování důležitých pracovněprávních dokumentů zaměstnancům ze strany zaměstnavatele bylo velice problematické. Nově bude platit, že zaměstnanci se budou dokumenty doručovat primárně do vlastních rukou na pracovišti, a pokud to nebude možné, pak jakýmkoliv jiným zákonem stanoveným způsobem (typicky poštou). Sjednocena byla také lhůta pro vyzvednutí zásilky neúspěšně doručené poštou, daná zaměstnanci, ze současných 10 pracovních dní (což bylo raritou) na obvyklých 15 kalendářních dní. Zákoník práce bude nově znát i doručování prostřednictvím datové schránky, k tomu však musí dát zaměstnanec souhlas.

Sdílené pracovní místo

Sdílení pracovního místa zjednodušeně znamená, že se dva či více zaměstnanců se zkrácenými úvazky dělí o jedno pracovní místo s plnou pracovní dobou. I dříve bylo možné se v praxi setkat s podobnými pozicemi, které vznikaly dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Nyní byl tento institut „posvěcen“ úpravou v zákoníku práce.

Zaměstnanci, kteří se sdílení pracovního místa účastní, si směny navrhují sami společnou dohodou tak, aby za určitou dobu naplnili určenou pracovní dobu. Dohoda o sdílení pracovního místa může být vložena do pracovní smlouvy, nebo ji mohou zaměstnanci se zaměstnavatelem sjednat separátně. Je také možné ji jednostranně vypovědět; výpovědí této dohody však nedochází k výpovědi samotného pracovního poměru.

Další úpravy zákoníku práce

Novela zákoníku práce je opravdu velmi rozsáhlá, a dochází ke změnám i v mnoha dalších jeho paragrafech; stručně zmíníme alespoň nějaké. Nově nebude povinností zaměstnavatele ve většině případů vydat potvrzení o zaměstnání pro zaměstnance, který u něj byl zaměstnán na základě dohody o provedení práce. Dochází také ke zpřesnění právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, kdy dochází k „přesunu“ zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele ke druhému. Nová úprava by měla více odpovídat požadavkům evropského práva. Možnost odvolání vedoucího zaměstnance z jeho pracovního místa také doznala několika podstatných změn.

Závěr

Účinnost většiny změn nastane 30. července 2020. Některé se ale aplikují až od 1. 1. 2021 (např. právě nový výpočet dovolené nebo úprava sdíleného pracovního místa), a to hlavně z důvodu právní jistoty. Nebylo by vhodné, aby se náhle uprostřed roku změnila pravidla pro výpočet a čerpání dovolené. S jakýmikoliv dotazy týkajícími se pracovního práva Vám rádi pomůžeme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz