SUPERDAŇ PRO ŽIVNOSTNÍKY

Na svém zasedání vláda schválila návrh tzv. „superdaně“, která by podle návrhu mohla u části živnostníků jedním paušálem nahradit 3 pravidelné odvody, a to odvod na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Po „odvodových prázdninách“ a navazující přímé podpoře v podobě kompenzačního bonusu (tzv. „pětadvacítka“), o kterou nakonec mohli OSVČ žádat až do výše 44.500,-Kč, tak vláda přináší další návrh, který má řadě živnostníků ulehčit podnikání, a to dlouhodobě.

KOLIK BUDE ŽIVNOSTNÍK ODVÁDĚT

Měsíční paušální odvod na novou superdaň by měl představovat částku 5.740,-Kč, která je složená ze zdravotního pojištění v minimální výši 2.514,-Kč, sociálního pojištění představující minimální odvod navýšený o 15 %, tedy 3.126,-Kč a daň z příjmu v symbolické výši 100,-Kč. Žádné další daňové úlevy např. na dítě, úroků z hypotéky apod. již poplatník u superdaně uplatnit nemůže a celkem ročně státu odvede 68.880,-Kč.

Kromě finanční úspory má sjednocení odvodové povinnosti přinést i méně administrativní zátěže, a to jak na straně státu, tak na straně živnostníka, který v režimu „superdaně“ nebude podávat daňové přiznání a roční přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

NA KOHO SE BUDE SUPERDAŇ VZTAHOVAT

Předně je potřeba zmínit, že poplatníkům bude dána možnost výběru, jestli budou hradit daň a odvody ve stávajícím režimu a podávat daňové přiznání, anebo využijí formu paušální superdaně. Tu budou moci využít OSVČ, u kterých roční příjmy nepřesáhnou částku 800.000,-Kč. Tato hranice je podle zveřejněných informací kompromisem mezi původním návrhem ministryně Schillerové 1.000.000,-Kč a návrhem zástupců ČSSD 600.000,-Kč.

KOMU SE SUPERDAŇ VYPLATÍ

Značně výhodná by nová „superdaň“ měla být zejména pro OSVČ, u kterých se výše ročních příjmů bude blížit hranici 800.000,-Kč a kteří doposud uplatňovali výdaje v paušální výši 40 %, a částečné také  pro ty, kteří paušální náklady uplatňovali ve výši 60 %. U řemeslníků uplatňujících 80% paušál superdaň výhodnou nebude prakticky nikdy.

Jako modelový příklad můžeme uvést živnostníka, u kterého roční příjmy dosáhly částku 750.000,-Kč a náklady uplatňoval v paušální výši 60 %. V tomto případě by v dosavadním režimu uhradil za rok na dani a odvodech částku 90.456,-Kč a v režimu „superdaně“ pak částku 68.880,-Kč. U OSVČ, která náklady uplatňovala v paušální výši 40 %, by byl rozdíl ještě výraznější, protože ve stávajícím režimu by měla povinnost uhradit 138.736,-Kč ročně oproti superdani ve výši 68.880,-Kč.

Výhoda se postupně ztrácí u osob uplatňující daňovou slevu na děti nebo manželku. Pro živnostníka s paušálními výdaji 60 % a slevou na 2 děti je již výhodnější dosavadní režim, u kterého odvede pouze 51.048,-Kč.

OD KDY BUDE NOVINKA PLATIŤ

Změna by měla platit od 1. ledna 2021, v novém režimu by poplatníci mohli daň odvádět již příští rok. Ministryně  práce a sociálních věcí Jana Maláčová však uvedla, že navrhne účinnost odložit kvůli nepřipravenému IT systému.

Závěrem je potřeba zmínit, že se prozatím jedná o vládní návrh jehož finální podoba může být v rámci zákonodárného procesu parlamentem pozměněna. Účelné by se jevilo navýšení hranice na 1 milion korun, což by jednak sjednotilo hranici superdaně a povinnosti stát se plátcem DPH a zároveň by zvýhodnilo tento režim pro více poplatníků, protože stávající výše 800.000,-Kč bude v konečném důsledku dopadat na poměrně úzkou skupinu OSVČ.

Ve věcech účetnictví, daní a odvodů Vám naše služby rádi poskytneme prostřednictvím daňově poradenské kanceláře Kropáček CONSULTING

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz