Regulace a obchodní podmínky internetové lékárny

Provozujete internetovou lékárnu? Anebo provozujete kamennou lékárnu a nyní uvažujete o založení e-shopu s prodejem léčiv? Internetová lékárna je jinými slovy e-shop prodávající léčiva či léčivé přípravky zásilkovým výdejem.

Provozovatelé internetových lékáren mají povinnosti vyplývající nejen z nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o ochraně spotřebiteleZásilkový prodej léčiv podrobně upravuje rovněž zákon o léčivech.

Obchodní podmínky internetové lékárny

Všeobecné obchodní podmínky internetové lékárny jsou povinné a narozdíl od běžných obchodních podmínek pro e-shopy s prodejem zboží se obchodní podmínky pro lékárny vyznačují řadou specifik.

V tomto příspěvku se blíže podíváme na to, co vše musí internetové lékárny dodržovat a jak je regulovaný online prodej léčiv.

Každá internetová lékárna je regulována zákonem o léčivech

Zákon o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.) stanovuje provozovatelům internetových lékáren rozšířené povinnosti nad rámec obecných povinností, které stanovuje občanský zákoník nebo zákon o ochraně spotřebitele každému provozovateli internetovému obchodu.

Každý provozovatel e-shopu je povinen dodržovat regulaci spotřebitelského práva, provozovatelé internetových lékárem musí naví dodržovat regulaci prodeje lékárenského zboží.

Provozovatelé internetové lékárny jsou zejména povinni:

 • Zveřejnit informace o zásilkovém výdeji.
 • Zveřejnit informace o nabídce léčivých přípravků.
 • Cenu léčivých přípravků a náklady spojené s jejich dodáním.
 • Zajistit včasné dodání zásilky.
 • Zajistit dopravu, která zachová jakost léčivých přípravků, a to i při poskytování dopravy 3.osobou.
 • Zajistit informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu.
 • Zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí objednateli žádné náklady.
 • Vést dokumentaci o činnostech spojených se zásilkovým výdejem.
 • Vést objednávky a průvodní doklady k zásilkovému výdeji a uchovávat je nejméně po dobu 5 let od data provedení posledního zápisu nebo uskutečnění zásilkového výdeje.
 • a další…

Provozovatelé internetové lékárny jsou plně odpovědní

Každý provozovatel internetové lékárny je plně odpovědný za jakost léčivých přípravků, a to i v případě, že přepravu léčivých přípravků bude zajišťovat prostřednictvím jiné osoby.

Povinná registrace u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Zásilkový výdej léčivých přípravků podléhá registraci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Bez platné registrace nelze léčivé přípravky prostřednictvím zásilkového výdeje prodávat.

Jinými slovy, pokud nemáte platnou registraci u SÚKL, neprovozujete internetovou lékárnu legálně a hrozí Vám sankce až 20.000.000,-Kč.

Dle zákona o léčivech máte také povinnost:

 • Oznámit SÚKL své zahájení, přerušení nebo ukončení provozování zásilkového výdeje léčivých přípravků.
 • Na každé stránce Vaší internetové lékárny umístit zřetelně zobrazené logo obsahující náležitosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, umožňující identifikovat členský stát, ve kterém je osoba nabízející léčivé přípravky usazena.
 • Logo musí obsahovat hypertextový odkaz na zápis osoby v registru SÚKLu. Do doby vydání loga předpisem Evropské unie plní jeho funkci kontrolní banner přidělovaný SÚKLem provozovateli lékárny zajišťující zásilkový výdej.

Obchodní podmínky pro internetové lékárny

Plánujete založit internetovou lékárnu či chcete prodávat léčiva přes e-shop? Léčivé přípravky jsou speciálně regulované několika právními předpisy.

Napište nám svá specifika prodeje léčiv, obratem Vám zašleme nezávazné nacenění pro zhotovení obchodních podmínek.

Proč zvolit naše obchodní podmínky pro internetové lékárny?

Obchodní podmínky připravujeme v souladu se zákony. Soulad se zákony garantujeme také vůči kontrolám a případým pokutám od státních orgánů (včetně České obchodní inspekce). Jedná se o unikátní službu, díky které získáváte maximální právní jistotu.

Příprava a zpracování je individuální. Obchodní podmínky jsou připraveny na míru Vaší internetové lékárně.

Neobdržíte pouze obchodní podmínky, zpracováváme komplexní právní dokumentaci pro Vaši internetovou lékárnu, která garantuje Váš prodej léčiv přes internet je v souladu s rozsáhlou právní úpravou.

Naše obchodní podmínky pro internetové lékárny vždy obsahují:

 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Reklamační řád (reklamace upravujeme ve speciálním dokumentu)
 • Podmínky užití webového rozhraní
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy
 • Reklamační protokol

K obchodním podmínkám navíc připojujeme komentáře, které vysvětlují jednotlivá ustanovení. Neobdržíte tedy pouze text, ale předáváme dokumentaci, které snadněji porozumíte.

Obchodní podmínky jsou psané strukturovaně a maximálně přehledně. Víme, že Vaši klienti často do obchodních podmínek nahlížejí. Obchodní podmínky jsou tedy psány jazykem srozumitelným i pro běžné spotřebitele.

Doplňující konzultace zcela zdarma

Předáním obchodních podmínek naše služby nekončí. Po předání Vám dáváme prostor k připomínkování, zodpovídáme Vaše dotazy i po předání obchodních podmínek. Společně ladíme obchodní podmínky tak, aby co nejlépe vyhovovaly Vašemu podnikání.

Tyto doplňující konzultace poskytujeme našim klientům zcela zdarma.

Vzory obchodních podmínek na internetu nejsou pro internetové lékárny připravené!

Upozorňujeme, že vzorové obchodní podmínky volně dostupné na internetu ke stažení nejsou právně připravené pro provozovatele internetových lékáren.

Nezávazné nacenění

Naše advokátní kancelář Vám ráda sestaví obchodní podmínky na míru. VOP sestavujeme s maximálním důrazem na podporu Vašich práv při současném dodržení povinných náležitostí spojených s regulací prodeje léčiv. Obchodní podmínky garantuje naše advokátní kancelář jak vůči kontrole České obchodní inspekce tak SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).


[contact-form-7 404 "Not Found"]

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz