Pronajímatel odmítá vrátit kauci? Známe cestu, jak si peníze zajistit zpět.

Při uzavírání nájemních smluv pronajímatelé obvykle požadují, abyste složili předem určitou částku. Ve smlouvě se jí zpravidla říká kauce, případně jistota. Když se ocitnete v situaci, kdy vám pronajímatel odmítne vrátit kauci, může to být zdrojem stresu a nespokojenosti.

Zákon versus smlouva

Řada pronajímatelů se snaží okamžik vrácení kauce odložit až na okamžik, kdy budou v domě provedena veškerá vyúčtování služeb za poslední období, ve kterém nájemník byt užíval. Typicky tak pronajímatel bude zadržovat kauci i více než rok po skončení nájmu. Pokud např. nájemník vrátí byt pronajímateli na konci ledna 2021, lze předpokládat, že vyúčtování za leden 2021 bude provedeno až v průběhu roku 2022.

Pronajímatelé se přitom odkazují na ustanovení svých nájemních smluv, která jsou však často v rozporu se zákonem.  Občanský zákoník jasně stanoví, že pronajímatel vrátí nájemci kauci při skončení nájmu. Tedy nikoliv až za rok, po provedení všech vyúčtování. Takže pokud se ocitnete v této situaci, máte právo požadovat vrácení kauce spolu s úroky.

Úroky

Pronajímatel musí kauci vrátit zvýšenou o úroky počítané ode dne uhrazení jistiny. V praxi bohužel není vždy jasné, v jaké výši by úroky měly být počítány. S výpočtem vám však může pomoci odborník.

Úroky z kauce mohou být zajímavé zejména u dlouhodobých nájmů. Pokud jste kauci uhradili před mnoha lety, může výše úroků k dnešnímu dni už kauci i převyšovat. V praxi se tedy může jednat o tisícové až desetitisícové částky, které můžete od pronajímatele při skončení nájmu požadovat. Obrátit se na odborníka se tedy může vyplatit.

Co dělat, pokud vám pronajímatel odmítá kauci vrátit?

Pronajímatel, který odmítá vrátit kauci při skončení nájmu, se dostává do prodlení se splněním své povinnosti. Máte proto právo požadovat, aby vám kauci vrátil spolu s úroky z prodlení.

Úroky z prodlení jsou vyšší než obyčejné úroky popsané výše. Požadovat však můžete obojí – jak obyčejné úroky, tak úroky z prodlení.

Jak tedy postupovat? Můžete začít tím, že pronajímateli zašlete oficiální výzvu k úhradě dluhu. Pokud na ni nereaguje, je rozumné poradit se s advokátem a zvážit podání žaloby.

Jak to funguje v praxi

V naší právní praxi jsme se setkali s podobným případem. Náš klient v roce 2010 uhradil pronajímateli kauci ve výši 20.000. O deset let později, při skončení nájmu pronajímatel odmítl klientovi část kauce vrátit s odkazem na údajná poškození bytu, aniž by měl o poškození řádně zdokumentované důkazy. Zbytek kauce si pronajímatel ponechal s tím, že ji vrátí až po vyúčtování služeb v roce 2021.

S takovým odůvodněním se však klient nesmířil a požádal nás o pomoc. Spočítali jsme, že pronajímatel by měl klientovi kromě 20.000 Kč uhradit úroky od roku 2010 a úroky z prodlení, které se vyšplhaly až na cca 15.000 Kč. Pokud bychom podali žalobu, výše úroků by navíc rostla i po dobu soudního sporu.

K soudnímu sporu však nakonec nedošlo, neboť pronajímatel na základě naší výzvy uhradil klientovi nejen výše uvedených 20.000 Kč jako kauci, úroky a úroky z prodlení v celkové výši 15.000 Kč, ale i více než 5.000 Kč jako náhradu nákladů za naše právní služby, které byl náš klient nucen využít.

Pokud se ocitnete v podobné situaci, neváhejte se na nás obrátit a bránit svá práva. Každý nájemník by měl mít možnost získat zpět svou kauci.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz