Prodej potravin přes internet

Plánujete zahájit prodej potravin přes internet, případně je již takto prodáváte? Víte, které povinnosti se Vás v takovém případě týkají? Pokud nemáte jistotu, pojďte se na to podívat s námi v našem dnešním článku. Povinností, které musí podnikatelé prodávající potraviny splnit, je celá řada. V tomto článku se tedy zaměříme spíše na ty základnější, které by ale bylo možné přehlédnout.

1) Registrační povinnost

Jednou z nejzákladnějších povinností každého prodejce potravin (slovy zákona tzv. „provozovatele potravinářského podniku“) je povinnost registrovat se jakožto prodejce potravin u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (a pokud by chtěl prodávat biopotraviny, též u Ministerstva zemědělství). Tuto povinnost stanoví prodejcům potravin zákon o potravinách. Formulář k registraci lze najít na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Další podmínky v rámci ohlašovací povinnosti jsou stanoveny prodejcům, kteří prodávají čerstvé ovoce či čerstvou zeleninu, případně víno nebo maso. Ohlašovací povinnost je přísnější také v případě restaurací a jiných provozoven stravovacích služeb, kde je nutné zaslat oznámení mimo jiné také hygienické stanici. Zvláštní kategorií potravin jsou také doplňky stravy. I pro ně platí specifičtější pravidla (například samostatná vyhláška Ministerstva zemědělství o doplňcích stravy). Samostatnou kategorií jsou léčiva a léčivé přípravky, pro které platí řada samostatných přísných pravidel (viz náš předchozí článek).

2) Informační povinnost vůči spotřebitelům z hlediska označování potravin

Nařízení Evropské unie kladou velký důraz na poskytnutí informací o potravinách zákazníkům-spotřebitelům. Prodejci potravin jsou tak povinni zajistit, aby měl spotřebitel při koupi potravin k dispozici informace, které nesmějí být lživé či klamavé (např. ohledně složení či místa výroby), musejí být snadno srozumitelné a které musejí být poskytnuty nejméně v tom rozsahu, který je v právních předpisech stanoven.

Mezi povinně poskytované informace patří složení potraviny, datum minimální trvanlivosti, informace o alergenech, množství potraviny, země původu, výživové údaje, specifické podmínky pro uchování potraviny či (v případě alkoholických nápojů) obsah alkoholu. Tyto povinnosti platí (v podobě s určitými výjimkami) i pro případ prodeje potravin přes internet. Stanoveny jsou i způsoby, jakým musejí být informace poskytnuty. Například platí, že název potraviny a množství potraviny musejí být uvedeny ve stejném zorném poli. Prodejce si také musí dávat pozor při uvádění zdravotních tvrzení.

3) Hygienické požadavky na prodej potravin

Velice podrobně jsou právem stanoveny samozřejmě i požadavky na hygienu potravin. Jedním ze stanovených požadavků na hygienu potravin je užití zásady známých jako HACCP (neboli analýza rizik a kritických kontrolních bodů). V rámci zásad HACCP je nutné stanovit identifikaci a monitorování rizik, jejich prevenci i odstraňování. Dále je nutné dodržovat postupy k zajištění čistoty pracovního prostředí, jeho dezinfekce, vhodné teploty pro skladování potravin atd. Relevantní úprava je stanovena primárně v nařízeních Evropské unie.

4) Obecné povinnosti kladené na prodej přes internet

Na prodejce potravin přes internet samozřejmě dopadá též obecná právní úprava, která se týká všech e-shopů. Tu můžeme nalézt zejména v občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele. Také prodejce potravin musí mít na svých webových stránkách zveřejněny obchodní podmínky a v jejich rámci informovat zákazníky o své totožnosti, o právu na odstoupení od smlouvy (byť v případě potravin se mohou uplatnit výjimky), o možných způsobech platby, o reklamacích atd. Nesmíme zapomenout ani na podmínky vedení reklamy, které obsahuje zákon o regulaci reklamy, či na zákaz nekalých obchodních praktik.

5) Prodávat jenom bezpečné potraviny, nebezpečnou potravinu ihned stáhnout z trhu

Potravinové právo Evropské unie je postaveno na základním principu, a tím je zajištění vysoké ochrany spotřebitelů při prodeji potravin při současném zachování volného pohybu zboží. Výrobci a prodejci potravin musí v souladu s těmito principy dbát hlavně o to, aby jimi vyráběné a prodávané potraviny byly bezpečné a neohrožovaly lidské zdraví. Důraz je kladen také na povinnost být schopen zajistit dohledatelnost prodávaných potravin (tedy osoby, která prodejci potravinu dodala).

Jakmile prodávající pojme podezření, že jím prodaná potravina by mohla být nebezpečná, musí okamžitě zajistit její stažení z trhu a informovat dotčené správní orgány. Dále musí informovat spotřebitele o riziku spojeném s takovouto potravinou, a případně ji musí převzít zpět.

Nevíte si rady s prodejem potravin po internetu? Chcete pomoci s přípravou obchodních podmínek, či s registrací u Státní zemědělské a potravinářské inspekce? Napište nám, rádi se postaráme o Vaše právní bezpečí.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz