Právní požadavky a rozdíly pro cestovní kancelář a cestovní agenturu

Oblast cestovního ruchu láká řadu online podnikatelů. Nápady na podnikání se jen hemží okolo poskytování zájezdů, zprostředkování ubytování, affiliate systémů, katalogů, atp. Jednou z nejčastějích otázek podnikatelů, kteří jsou ve fázi transformace podnikatelského nápadu do fungujícího byznysu je, zda budou považováni za cestovní kancelář nebo cestovní agenturu. Právní požadavky a podmínky provozování cestovní kanceláře jsou totiž výrazně odlišné od požadavků na cestovní agenturu.

Upozorňujeme, že Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje cestovní kanceláře a agentury a je i v této oblasti oprávněna udělovat pokuty (viz článek Pokuty za rok 2015 dosáhly částky 709 tisíc Kč). V tomto článku nabízíme základní právní náhled na rozdíly mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou.

Jaké jsou právní rozdíly mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

Rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou je především v rozsahu jejich činnosti, kterou mohou ze zákona poskytovat.

Cestovní kancelář

Cestovní kancelář provozujete na základě oprávnění k provozování koncesované živnosti s názevem provozování cestovní kanceláře.

V rámci živnostenského oprávnění provozování cestovní kanceláře můžete:

 • organizovat, nabízet a prodávat zájezdy,
 • nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu,
 • organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání,
 • zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.),
 • zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář (cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván),
 • prodávat věci související s cestovním ruchem (např. vstupenky, mapy, tištěné průvodce, suvenýry a jiné upomínkové předměty, atd.).

Cestovní agentura

Cestovní agenturu provozujete na základě živnosti volné s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obor činnosti provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

V rámci živnostenského oprávnění provozování cestovní agentury můžete:

 • nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu,
 • organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání,
 • zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.),
 • zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář definovanou v § 2 odst. 1 zákona o cestovním ruchu; cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván,
 • prodávat věci související s cestovním ruchem (např. vstupenky, mapy, tištěné průvodce, suvenýry a jiné upomínkové předměty, atd.).

Cestovní agentura nemůže prodávat zájezdy. Cestovní agentura rovněž nemůže zprostředkovávat prodej zájezdu pro osobu, která není cestovní kanceláří.

Cestovní agentury zájezdy jen zprostředkovávají. Smlouva se uzavírá s cestovní kanceláří (jménem cestovní kanceláře), cestovní agentura vystupuje jako zprostředkovatel.

Založení “cestovky” – rozdíly mezi cestovní kanceláří a agenturou

Pro založení cestovní agentury je nutné získat pouze živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ – obor činnosti „provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu“.

K tomu je třeba splnit všeobecné podmínky k provozování živnosti (plná svéprávnost, bezúhonnost a neexistence žádné z překážek provozování živnosti).

Pro založení cestovní kanceláře musíte mít odbornou způsobilost

Pro založení cestovní kanceláře je nutné získat živnostenské oprávnění s předmětem podnikání provozování cestovní kanceláře.

K tomu je třeba splňovat zákonem požadovanou odbornou způsobilost dle přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro tuto koncesovanou živnost a požádat živnostenský úřad o vydání koncese.

Pokud nesplňujete zákonem požadovanou odbornou způsobilost, je možné ustanovit odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost mít bude.

Pojištění proti úpadku – nutnost pro CK

Cestovní kanceláře mají povinnost být po celou dobu provozu pojištěni pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Cestovní agentura nemusí být pojištěná proti úpadku. Má ale zároveň povinnost informovat zákazníka, která cestovní kancelář zájezd realizuje. Tuto povinnost dále specifikuje novela zákona č. 159/1999 Sb.

Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Pokud cestovní agentura nabízí zájezd prostřednictvím internetových stránek, musí být informace o pořádající cestovní kanceláři uvedena zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu.

Podstatnými informacemi se rozumí např.:

 • cena zájezdu
 • místo pobytu (destinace)
 • termín zahájení a ukončení zájezdu

Dle výkladu ustanovení §3 odst. 4 písm. a) je pro spotřebitele zásadní možnost zjistit organizátora zájezdu (pořadatele), neboť jen tak si může spotřebitel následně ověřit, že pořadatel zájezdu (cestovní kancelář) je řádně pojištěn pro případ úpadku.

Pokud jsou podstatené informace o zájezdu zveřejněny na různých úrovních webových stránek, pak musí cestovní agentura poskytnout informaci o pořádající cestovní kanceláři na každé této úrovni.

Novela zákona č. 159/1999 Sb. nabyla účinnosti 29. 12. 2015.

Pro nově vznikající cestovní kanceláře a agentury doporučujeme prostudovat výkladová stanoviska k provozu CK a agentur, která najdete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz