Pracují vaši zaměstnanci z domova? Do konce října je nutné uzavřít s nimi písemnou dohodu!

S příchodem října nabyla účinnosti významná novela zákoníku práce, která přináší důležité změny s významnými dopady na české pracovní právo a zaměstnavatele. V tomto článku podrobněji rozebereme změny týkající se práce z domova a jejich praktické důsledky pro pracovní prostředí.

Práce na dálku

Jednou z klíčových oblastí, které tato novela upravuje, je práce na dálku. V praxi je běžné, že se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou na práci na dálku ústně. Podle nových pravidel ale musí být práce na dálku upravena písemně, ústní dohody již nestačí.

Je také důležité poznamenat, že novela umožňuje zaměstnavatelům a zaměstnancům dohodnout se na vyloučení možnosti vypovědět dohodu o práci na dálku. To může být zvláště významné pro provozy, které nemohou poskytnout pracovní místo na svém pracovišti pro všechny zaměstnance.

Podle přechodných ustanovení musí být dohoda o podmínkách výkonu práce na dálku uzavřena nejpozději do konce října letošního roku.

Náklady práce na dálku

Novela také stanoví nová pravidla týkající se nákladů, které vznikají zaměstnancům, kteří pracují z domova. Zaměstnavatelé mají nyní tři možnosti, jak naložit s povinností uhradit zaměstnancům z domova jejich náklady.

Mohou se se zaměstnancem dohodnout, že náhrada nákladů bude zcela nebo částečně vyloučena. Další možností je, že zaměstnavatel se zaměstnancem písemně dohodne nebo stanoví vnitřním předpisem, že mu uhradí paušální částku za každou započatou hodinu práce na dálku. Poslední možností je uhradit náklady, které zaměstnanci skutečně vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, avšak zaměstnanec musí tyto náklady prokázat.

Další změny

Novela zákoníku práce přinesla i další změny týkající se doručování a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Další dílčí změny se týkají elektronického uzavírání pracovních smluv a dohod, nových povinností zaměstnavatelů před služebními cestami do zahraničí a rozšíření práv chráněných zaměstnanců.

V souhrnu si tyto změny kladou za cíl přinést vyšší právní jistotu a transparentnost do pracovního prostředí, ale pro zaměstnavatele znamenají zejména zvýšenou administrativní zátěž. Doporučujeme však zaměstnavatelům tuto administrativu nepodcenit a své nové povinnosti zužitkovat ve svůj prospěch, a to kvalitně zpracovanou písemnou dohodu se zaměstnancem o podmínkách výkonu práce z domova.

Potřebujete pomoc s přípravou dohody o práci na dálku nebo máte dotazy na toto téma? Neváhejte se na nás obrátit.

Pokud byste se chtěli dozvědět více, sledujte tento náš web, náš FacebookTwittex (X) či LinkedIn.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz