Požáry, zrušené zájezdy, stornopoplatky. Na co mají cestovní kanceláře právo?

Upalující plameny na obzoru, větrná smršť se snoubí s kouřem a ohněm, to všechno jsou neúprosné scenérie, které aktuálně tíží tisíce Čechů ve Středomoří. Požáry, které zuří v této oblíbené turistické destinaci, staví cestovní kanceláře i jejich zákazníky před závažné rozhodnutí: rušit plánované zájezdy z bezpečnostních důvodů, nebo riskovat a pokračovat s nimi navzdory hrozícímu nebezpečí.

Některé cestovní kanceláře zvolily opatrnost a zájezdy kvůli bezpečnosti svých klientů zrušily. Pochopitelně to může být zklamáním pro dovolenkáře, kteří si chtěli vychutnat pracovní volno a vyhnout se tak syndromu vyhoření, ale zároveň jim poskytuje jistotu a klid, že jejich zdraví a život jsou prioritou.

Na druhé straně se najdou i odvážné cestovní kanceláře, které se nechtějí nechat zastrašit požáry a rozhodly se zájezdy uskutečnit za každou cenu. Avšak při takovém rozhodnutí se musí připravit na případné komplikace. Průběh takových zájezdů nemusí vždy odpovídat původnímu plánu, jelikož nebezpečí může být stále na obzoru. Průběh takových zájezdů pak bude pramálo odpovídat původnímu plánu zájezdu.

Velmi ožehavým tématem jsou v této souvislosti stornopoplatky a vracení ceny zájezdu. V tomto článku proto vysvětlíme,  kdy musí cestovní kancelář vrátit celou cenu zájezdu nebo její část a kdy si ji naopak v podobě storno poplatku může ponechat.

Zájezd ukončila nebo změnila cestovní kancelář

Obecně platí, že pokud cestovní kancelář zruší celý zájezd, musí vrátit celou cenu zájezdu.  To je poměrně samozřejmé. Ale co v případě, kdy se zájezd uskuteční jen částečně?

Pokud se zájezd uskuteční pouze částečně, tedy pokud je např. v důsledku požáru předčasně ukončen, musí cestovní kancelář vrátit poměrnou část ceny zájezdu.

Situace se však může vyvíjet různými směry. Cestovní kancelář má také právo změnit zájezd tak, aby nabídla alternativní řešení. To může zahrnovat například lepší ubytování, než bylo původně slíbeno. V opačném případě, tedy pokud by nabídnuté alternativy byly horší než původní plán, musí cestovní kancelář poskytnout odpovídající slevu.

Zájezd ukončil zákazník

Nejen cestovní kanceláře mají právo na rozhodnutí zájezd zrušit. I samotní zákazníci mohou ukončit zájezd, pokud takový krok považují za nezbytný. Zákazník může zájezd ukončit tak, že odstoupí od smlouvy o zájezdu. V takovém případě je nutné posoudit důvod, z jakého zákazník odstoupil. Zda je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi cenu zájezdu se totiž odvíjí od toho, jaký byl důvod pro odstoupení.

Zákazník má právo na vrácení ceny zájezdu, pokud zákazník zruší zájezd kvůli tomu, že v destinaci zájezdu či jejím bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti s významným dopadem na zájezd nebo na přepravu do destinace. Jde například o opatření úřadů ohledně evakuace určitých destinací v souvislosti s požáry a z toho vyplývající uzavření hotelů. Musí se však jednat o objektivně existující hrozby, nikoliv o subjektivní obavy zákazníka.

Zákazník může požadovat vrácení přiměřené části ceny zájezdu v případě, že výše uvedené nevyhnutelné a mimořádné okolnosti nastaly až v průběhu zájezdu. Zákazníci také v některých případech mají právo i na náhradu škody a náhradu za újmu za narušení dovolené. Pokud se cestovní kancelář a zákazník nedohodnou na výši slevy a kompenzace, mají možnost využít systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Když ani tato možnost neuspěje, může se zákazník obrátit se na soud.

Pokud byste potřebovali pomoc ohledně zrušených či narušených zájezdů nebo máte-li jakékoliv dotazy na toto téma, neváhejte se na nás obrátit. Naši odborníci jsou zapálení pro věc a jsou vám vždy k dispozici, abyste mohli s klidem na duši vyrazit na svou vysněnou dovolenou.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz