Poskytování služeb v rámci korporátní skupiny – pozor na dlouhé prsty finančáku

Korporátní skupiny často organizují své činnosti centrálně a pro poskytování sdílených služeb využívají své provozní společnosti. Tyto služby si v rámci skupiny také fakturují , přičemž částky na fakturách mohou dosahovat významných cifer. Společnosti využívající služby přirozeně uplatňují takto fakturované výdaje ke snížení svého daňového základu. Ale pozor! Finanční úřady mají tyto transakce často na svém radaru.

Na co se finanční úřady zaměřují?

Z judikatury správních soudů plyne, že za výdaje (náklady) vynaložené podle § 24 zákona o daních z příjmů snižující daňový základ poplatníka lze uznat jen takové výdaje, které poplatník skutečně vynaložil a které vynaložil v souvislosti se získáním zdanitelných příjmů v daném zdaňovacím období. Je to přitom daňový subjekt, koho v tomto směru stíhá důkazní břemeno. Pouhé tvrzení, že výdaj byl vynaložen, k daňové uznatelnosti výdaje přirozeně nestačí.

Pokud tedy mají být náklady daňově uznatelné, je nutné, aby byly

1. skutečně vynaloženy,

2. vynaloženy ve výši obvyklé, a

3. vynaloženy za službu, kterou společnost skutečně potřebuje.

Pouhé předložení bezchybných dokladů a písemné smlouvy přitom nestačí jako důkaz o skutečném provedení služeb. Je vhodné uschovávat také e-maily, prezentace, akční plány týkající se poskytovaných služeb apod. Navíc je z rozhodovací praxe zřejmé, že dokumentace by měla detailně ukazovat, kolik přesně každá služba tvoří z celkové faktury.

V naší právní praxi jsme se setkali s případem, kdy finanční úřad využil databázi Amadeus ke stanovení obvyklého procenta manažerských služeb vzhledem k celkovému obratu. Finanční úřad takto vyloučil významnou část fakturovaných služeb jako daňově neuznatelných nákladů.

Co tedy doporučujeme?

Pokud společnost poskytuje služby uvnitř skupiny, je doporučeno věnovat zvláštní pozornost přípravě důkladné dokumentace, která prokáže skutečné poskytnutí služby v daném období. Tato dokumentace by měla jasně ukázat povahu poskytovaných služeb a podrobné informace o cenových kalkulacích.

Je důležité průběžně vytvářet, ukládat a archivovat veškeré relevantní podklady, které prokazují splnění výše uvedených bodů. To zahrnuje nejen faktury, ale také e-mailovou komunikaci, zápisy z jednání, fotografie a další relevantní dokumenty.

Pokud byste potřebovali odbornou pomoc s daňovými otázkami týkajícími se poskytování služeb uvnitř korporátní skupiny nebo máte-li jakékoliv dotazy na toto téma, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým odborníků vám rád pomůže s nalezením správného přístupu ke správě daní ve vašem podnikání.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz