Pořizovatel databáze

Základní informace o databázích jsme si rozebrali již v našem předchozím článku. Nyní se zaměříme na jednu ze zvláštních ochran databází, a to konkrétně na právní ochranu pořizovatele databáze.

V dnešní době nabývají databáze na stále větší důležitosti, jelikož velice výrazně usnadňují práci. Náklady na pořízení databáze většinou bývají značné, a proto zákon chrání i pořizovatele databáze. Dalším důvodem, proč tato ochrana vznikla, jsou databáze, které nejsou autorským dílem dle autorského zákona. Tyto databáze nejsou duševním výtvorem autora a chybí jim jedinečnost. Jedná se například o abecední seznam. Chráněna je však každá vzniklá databáze (i když není autorským dílem).

Pořizovatel databáze je přímo v autorském zákoně v souladu s evropskými směrnicemi definován jako „osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.“ Odpovědností se v tomto kontextu myslí také peněžitá investice.

Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze, dále na půjčování originálu nebo rozmnoženiny a v neposlední řadě na poskytnutí licence. Toto právo je na rozdíl od osobnostních práv autora převoditelné.

V autorském zákoně nalezneme výjimky, kdy toto právo může být legálně omezeno. Ve stručnosti řečeno, pokud pořizovatel databáze tuto databázi zpřístupní veřejnosti, tak může být užita nebo vytěžena v běžné a přiměřené míře, zároveň ale toto vytěžování nesmí být systematické a opakované. Nikde není stanoveno, co to běžná a přiměřená míra je, proto bude záležet na konkrétních situacích. Další omezení představují bezúplatné zákonné licence. Databázi může uživatel využít pro svou osobní potřebu, dále může být databáze užita pro účely vědecké, vyučovací, veřejné bezpečnosti nebo soudního, případně správního řízení.

Na závěr je nutné zmínit, že na rozdíl od právní ochrany autorského díla, která trvá po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti, trvá právní ochrana pořizovatele databáze pouze 15 let. Je důležité zmínit, že pořizovatel databáze může být ta samá osoba jako autor databáze. Právní ochrana databáze jako autorského dílo a právní ochrana pořizovatele databáze tedy mohou existovat v souběhu.

Pokud máte ohledně databází jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na náš tým.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz