Podvodné recenze na internetu

V českém internetovém prostředí se stále častěji setkáváme s recenzemi na zboží či služby, které nejsou tak úplně upřímné – mají za cíl vychválit zboží obchodníka nebo naopak poškodit reputaci konkurence nebo jejích produktů. Takové recenze jsou snadným nástrojem konkurenčního boje, pozitivní i negativní recenze mají podstatný dopad na rozhodování spotřebitele. Falešné recenze si často píší sami podnikatelé, případně jejich zaměstnanci, známí nebo příbuzní, nelze vyloučit ani specializované služby, které se na psaní recenzí specializují.

Většina falešných recenzí na českém internetu se týká e-shopů, lze se však setkat i s falešnými recenzemi, které se týkají kamenných obchodů, restaurací či poskytovatelů on-line služeb, např. poskytovatelů ubytování.

Nejčastěji se objevují falešné pozitivní recenze, které uměle zvyšují hodnocení produktů a služeb. Jejich odhalení a prokázání jejich nepravdivosti je totiž značně obtížnější než v případě falešných negativních recenzí. Proti těm se většinou podnikatel, který je touto recenzí nepravdivě “očerněn”, aktivně brání.

Falešná recenze jako nekalá soutěž

Falešná internetová recenze (ať už pozitivní či negativní) je dle českého práva postižitelná zejména v rámci ochrany proti nekalé soutěži. Jedná-li se o falešnou pozitivní recenzi (napsanou nebo objednanou obchodníkem, které se týká), bude se zpravidla jednat o nekalou soutěž v podobě klamavé reklamy. V případě falešné negativní recenze (napsanou nebo objednanou konkurencí) se bude zpravidla jednat o nekalou soutěž v podobě zlehčování.

Jak se proti nekalé soutěži bránit?

Osoba, která byla falešnou recenzí postižena (tedy zpravidla konkurent), se může prostřednicím soudu vedle náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení či ukončení protiprávního stavu domáhat i přiměřeného zadostiučinění – to se v praxi nejčastěji poskytuje zveřejněním omluvy nebo v penězích. Vedle nekalé soutěže se lze bránit i ustanoveními občanského zákoníku chránícími osobnost podnikatele a jeho dobré jméno.

Falešná recenze jako nekalá obchodní praktika

Pokud se mohou falešné recenze dotknout spotřebitelů (koncových zákazníků), ti se mohou bránit také prostřednictvím zákona o ochraně spotřebitele. Ten falešné recenze zakazuje jako nekalou obchodní praktiku, zejména jako klamavé konání (v minulosti šlo o tzv. skrytou reklamu). Nekalé obchodní praktiky zpravidla postihuje Česká obchodní inspekce, která může udělit pokutu až v řádu několika milionů korun.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz