Pes kancelářský aneb jak se zákon staví ke zvířatům na pracovišti

Ve světě i u nás postupně přibývá zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům umožňují pracovat po boku svých věrných čtyřnohých miláčků. Tato moderní pracoviště, často označována jako pet friendly či pomocí zkratky PAW (pets at work), se povětšinou těší nemalé oblibě.

Patříte i vy mezi osvícené vůdce smečky, kteří tento benefit svým pracovníkům dopřávají, případně o jeho zavedení alespoň uvažujete? Pak zbystřete smysly a pozorně čtěte tento článek.

Dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom, že zapojení zvířátek do pracovního procesu výrazně prospívá duševní pohodě i odvedeným výkonům jak jejich páníčků, tak i ostatních kolegů. Domácí mazlíčci prokazatelně zlepšují nejen vztahy mezi zaměstnanci na pracovišti, ale často i vztah zákazníků ke společnosti jako takové. Milovníci zvířat navíc nebudou chtít o tento benefit přijít a zůstanou svému zaměstnavateli loajální.

Povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí

Řada studií také prokázala, že přítomnost psů, koček a dalších zvířat na pracovišti podstatně snižuje stres zaměstnanců. To však neplatí bez výjimek.

Pokud některý zaměstnanec trpí alergií, jeho hladina stresu při přítomnosti zvířat pravděpodobně rychle poroste a zřejmě ho neuklidní ani roztomilý kukuč vašeho huňáče. Takový zaměstnanec-alergik by mohl oprávněně namítat, že zaměstnavatel porušuje svoji povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.

Zákaz diskriminace

Alergie na zvířecí srst je vážná věc, ale už vás někdy pokousal americký pitbulteriér? Pokud jste měli tak říkajíc štěstí v neštěstí a takový útok jste ve zdraví přežili, zřejmě si dvakrát rozmyslíte, zda se chcete s takovým bojovým plemenem setkávat v práci v jedné budově.

Zakázat vstup pouze konkrétnímu psovi by ale mohlo být problematické. Je totiž nutné mít na paměti, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi svými zaměstnanci a nesmí žádného z nich diskriminovat, a to ani pokud jde o možnost pet friendly benefitu. Jakmile tedy jednomu zaměstnanci dovolíte brát si do práce roztomilou šeltii, může se stát, že jiný zaměstnanec si s sebou druhý den přivede smečku československých vlčáků.

Pracovní úrazy

Každý chovatel umí jako na povel přesvědčit své okolí, že právě jeho zvířátko je neškodný hračička, který by ani mouše neublížil. Realita ale může být zcela opačná. To poznáte například v okamžiku, kdy takovému hračičkovi přejedete kancelářskou židlí ocas. Pak se může hravě stát, že i jinak hodný hafan ztratí nervy a vy skončíte v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pokud k pokousání zvířetem dojde při plnění pracovních úkolů, jedná se o pracovní úraz.

Kdo je za takový pracovní úraz odpovědný? Primárně zaměstnavatel, který má již výše zmíněnou povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Až poté případně nastupuje odpovědnost neobezřetného majitele zvířete.

Zaměstnavatel přitom musí být pro případ pracovních úrazů samozřejmě pojištěn. Pojišťovnu bude při posuzování odpovědnosti zajímat, zda zaměstnavatel přijal dostatečná opatření k předcházení rizikům spojeným s umožněním vstupu zvířat na pracoviště. Pokud taková opatření nepřijal, mohla by se pojišťovna od zaměstnavatele domáhat kompenzace.

Co tedy doporučujeme? Vnitřní předpis zaměstnavatele

Možná jste při čtení článku nabyli dojmu, že PAW není přesně to, co byste jako zodpovědní zaměstnavatelé chtěli zakusit. Věříme však, že výhody pet friendly pracoviště jednoznačně převyšují případná rizika, zvlášť pokud jsou tato rizika předem identifikována a odstraněna přijetím vhodných organizačních opatření. Jedním z takových opatření je i přijetí vnitřního předpisu zaměstnavatele.

Přijetí vnitřního předpisu zaměstnavatele je jedním ze způsobů, jak můžete plnit svou povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Vnitřní předpis zaměstnavatele může vymezovat prostory, kam je umožněn vstup se zvířaty, a tím zamezit kontaktu zvířat s osobami trpícími alergií. Zároveň může nediskriminačním způsobem stanovit požadavky týkající se nejvyšší přípustné velikosti zvířete či jejich počtu, a za účelem prevence pracovních úrazů i požadavky týkající se zabezpečení zvířete vodítkem, klecí či košíkem.

Umožňujete vašim zaměstnancům vstup na pracoviště se zvířaty, případně o této možnosti uvažujete, a dosud nemáte vypracovaný vnitřní předpis zaměstnavatele? Neváhejte se na nás obrátit, s přípravou předpisu vám rádi pomůžeme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz