Pár slov o databázích

Databáze jsou fenoménem hlavně poslední doby. Od nástupu počítačů se databáze obrovsky rozmohly. Pojem databáze se však v minulosti vykládal různými způsoby. V Evropě byla definice databáze sjednocena směrnicí o právní ochraně databází až v roce 1996. Podle této směrnice je databáze soubor děl nebo údajů, které jsou systematicky uspořádány a které jsou jednotlivě přístupné zpravidla elektronicky. Český autorský zákon tuto definici v podstatě doslovně převzal.

Nabízí se otázka, proč se databázemi zabývá autorský zákon, když většina databází nesplňuje obecné požadavky na vznik autorského díla. Pokud byste chtěli získat více informací o autorských dílech, můžete se o nich dočíst v našem dřívějším článku.

Je databáze autorským dílem?

Databázím často chybí prvek tvůrčí činnosti, který je jedním z požadavků na autorské dílo. Tvůrčí činnost je logicky u databází velice omezena. Teoreticky by totiž stejnou databázi mohlo vytvořit více lidí nezávisle na sobě. Právě s ohledem na prvek tvůrčí činnosti můžeme databáze rozdělit do tří kategorií:

1) Do první skupiny patří databáze, které jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a kvalifikují se jako autorské dílo. Takových databází ale není mnoho a většina databází patří spíše do dalších dvou kategorií.
2) Druhou skupinu tvoří databáze, kde se prvek originality hledá už hůře. Tyto databáze jsou autorovým duševním výtvorem, nicméně zde chybí jedinečnost. Naštěstí autorský zákon myslí i na tyto databáze a přiznává jim stejnou ochranu jako autorskému dílu.
3) Třetí skupina jsou databáze, které nejsou chráněny jako autorské dílo. Tato kategorie databází se vyznačuje tím, že nejsou jedinečné, a dokonce nejsou ani autorovým duševním výtvorem. Do této skupiny patří například seznam jmen, seřazený podle abecedy.

Jsou i neautorské databáze nějak chráněny?

U databází se prvek jedinečnosti objevuje spíše sporadicky. Tvůrci databází se většinou ani nesnaží vytvořit databázi jako autorské dílo. Vytvořit databázi však stojí mnoho úsilí a finančních prostředků, proto naše zákony chrání i pořizovatele databáze, který do databáze vloží peníze, čas nebo jinou důležitou investici. Pořizovatel databáze je chráněn u všech třech druhů databází. Cílem této ochrany je motivovat subjekty k vytváření databází, jelikož databáze v současné době nesmírně ulehčují práci a jejich tvorbu nabízejí i specialisté.

Máte k databázím jakýkoliv dotaz? Rádi byste nějakou vytvořili a nejste si jisti právními náležitostmi? Kontaktujte nás, jsme tu pro vás.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz