OMEZENÍ PRODEJE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

V souvislosti s pandemií COVID-19 vydala Vláda ČR dne 21. října 2020 nová opatření, která zásadním způsobem zasahují především podnikatelskou sféru. Tato opatření jsou účinná od 22. října 2020.

Jedním z vydaných opatření došlo k omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách, na což se zaměříme v tomto článku.

ROZSAH OMEZENÍ

Opatření vlády je postaveno tak, že obecně zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, pokud se neuplatní dále stanovené výjimky.

Zákaz se nevztahuje na velkoobchodní prodej. Je však třeba říct, že mnoho prodejců (např. prodejci stavebních materiálů) ve své provozovně prodává zboží jak maloobchodně spotřebitelům, tak velkoobchodně podnikatelům.

Takovýto prodejci budou muset obdobně jako na jaře selektovat své zákazníky při vstupu do prodejny, a do prodejny nepouštět nepodnikatele. Někteří prodejci proto vyžadují před vstupem do prodejny sdělení identifikačního čísla (IČ) k identifikaci podnikatele.

Z výše uvedeného dále vyplývá, že opatření se zaměřuje především na fungování provozoven. Opatření proto samozřejmě nezakazuje například prodej zboží on-line. Při dodržení určitých podmínek je možné zachovat možnost osobního vyzvednutí zboží u prodejce (po zakoupení on-line). Opatření dále nezakazuje poskytovat služby přímo u zákazníka.

VÝJIMKY

V opatření je uveden seznam prodejen a provozoven, jejichž provoz není zakázán. Tyto prodejny a provozovny jsou pak vymezené podle nabízeného druhu zboží a služeb. Jedná se například o prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, drogistického zboží, či provozovny účetních poradců aj. (celý seznam naleznete zde).

Pro ty, kteří by těchto výjimek chtěli využít, je zásadní, zda ve své provozovně dané zboží (jehož prodej není zakázán) prodává tzv. převážným způsobem. Pokud v provozovně dané zboží netvoří více než polovinu nabízeného sortimentu, je prodej v této provozovně zakázán.

Jak by se měla tato převážnost posuzovat však opatření nestanoví, obdobně jako tomu bylo na jaře. Není tak jasné, zda se tato převážnost má posuzovat podle množství zboží prodávaného v dané provozovně či podle velikosti plochy provozovny, která slouží k prodeji zboží.

Máme však za to, že by nemělo být v rozporu s opatřením, pokud podnikatel upraví svou prodejnu tak, že v ní bude prodávat pouze zboží, jeho prodej není zakázán (avšak původně nebylo v provozovně nabízeno převážným způsobem), pokud zbývající sortiment (jehož prodej v provozovně je zakázán) nebude v dané provozovně prodávat a nabízet.

Výše uvedené pak platí obdobně i pro poskytování služeb v provozovně.

Podmínka převážnosti se pak neuplatní pro provozovny s prodejem potravin, pokud část provozovny s prodejem potravin bude oddělena od ostatních částí provozovny. V takovém případě lze prodej potravin v provozovně zachovat. K prodej ostatního zboží v provozovně, na které se žádná výjimka neuplatní, by však již v tomto případě docházet nemělo.

Na závěr doplňujeme, že tyto zákazy se nevztahují na činnosti, které nejsou živností (např. služby daňových poradců či advokátů).

V našich článcích Vládní podpora odvětví zasažených podzimními koronavirovými opatřeními a Druhá vlna dotací v programu COVID – Nájemné se dočtete o jakou podporu ze strany státu můžete požádat a jakým způsobem tak můžete učinit.

Pokud byste potřebovali poradit, zdali se na Vás zákaz prodeje či poskytování služeb uplatní či za jakých podmínek můžete využít určitou výjimku ze zákazu, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz