Obrazová ochranná známka

Ochranná známka poskytuje jejím vlastníkům právní ochranu, aby shodné či velmi podobné označení pro tytéž výrobky nebo služby nepoužíval někdo další. Registrovat ochrannou známku alespoň pro Váš hlavní brand se určitě vyplatí. Dostatečnou míru ochrany zajistí kombinace slov a kresby (loga), kterou představuje obrazová ochranná známka, dříve kombinovaná ochranná známka (pojem kombinovaná ochranná známka byl vypuštěn novelou, na kterou jsme Vás upozorňovali v článku: Novela roku? Změna zákona o ochranných známkách).

Při vytváření nové ochranné známky se vždy vyplatí vsadit na originalitu, svéráznost znaků, obsah, který výrazně individualizuje zboží či služby od ostatních zejména konkurenčních produktů nebo služeb. S cílem vyloučit podáním nové přihlášky ochranné známky možný zásah do práv vlastníků starších ochranných známek, doporučujeme před podáním přihlášky provedení rešerše.

Přihláška ochranné známky

Písemnou přihlášku do rejstříku ochranných známek mohou podat jak fyzické, tak právnické osoby. Přihláška se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu později. Přihláška podléhá správnímu poplatku, který je splatný do jednoho měsíce od podání přihlášky a činí u individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 5.000,- Kč, za každou další přidanou třídu doplatíte 500,- Kč navíc. Úřad k výzvu k úhradě poplatku nezasílá.

Zápisná způsobilost

Základními podmínkami pro zápis do rejstříku ochranných známek jsou rozlišovací způsobilost (schopnost individualizovat zboží nebo služby) a vázanost k určitým výrobkům a službám, k jejichž rozlišení má sloužit. Ze zápisu do rejstříku jsou vyloučena označení, která vůbec nespadají do pojmu ochranné známky nebo jde o druhové označení popisující jen druh zboží, které je všeobecné. Zapsání brání i relativní překážky, kterými jsou žádná nebo nízká rozlišovací schopnost navrhované známky, a nebo označení, která jsou v kolizi s právy třetích osob.

Označení, které samo o sobě distinktivní není a nemá tedy rozlišovací způsobilost, ale ve vztahu ke konkrétním výrobkům či službám v důsledku dlouhodobého používání získalo takový stupeň rozlišovací způsobilosti, může být chráněno ochrannou známkou poté, co přihlašovatel prokáže že rozlišovací schopnost je dána dlouhodobým užíváním tohoto označení.

Pokud vlastník starší známky udělí k jejímu užití písemný souhlas, známka není v kolizi s jeho užívacími právy.

Posuzování záměny

Dnešní úprava již nebrání snaze registrovat velmi podobnou známku, nicméně s důsledky zásahu do práv vlastníka oné starší ochranné známky se musíte vypořádat v námitkovém řízení. Na známku je ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví nahlíženo z pohledu průměrného konzumenta, tedy zda je ochranná známka při obyčejné pozornosti průměrného spotřebitele schopna vyvolat nebezpečí omylu její záměny s jiným označením.

Při tvorbě nové kombinované známky je třeba vyvarovat se přílišné podobnosti, která by byla schopná v očích běžného spotřebitele vyvolat záměnu. Soustředit se musíte na prvky, které v ochranné známce roli hrají (a musí být nezaměnitelné) a které nikoli.

Podstatné je zvolit typ písma s dostatečnou mírou stylizace, uspořádat slovní označení (text) uspořádaný originálním způsobem, využít kombinace geometrických tvarů s popisnými slovy a použít obrazový prvek, který je dostatečně zřetelný. Vhodné je také využít obrazového prvku, který přímo souvisí s Vámi poskytovanou službou či výrobky.

Naopak, co doporučit nemůžeme, jsou znaky, které postrádají či nemají vliv na význam slovního prvku a nejsou tím pádem schopné dopřát známce dostatečnou rozlišovací způsobilost. Ne zcela vhodné je použití základního fontu písma, pouhé střídání velkých a malých písmen, přidání teček či uvozovek, text rozdělený do několika řádků, zrcadlový text či barevné pozadí, rámeček nebo barevný obrys písma. Barvy sami o sobě rozlišovací způsobilost nemají.

 

Uvažujete o vytvoření ochranné známky pro Váš brand? Kontaktujte nás, poskytujeme právní poradenství k rešerším ochranných známek, poradíme s úpravou ochranné známky, provedeme Vás procesem její přihlášky nebo Vás v přihlašovacím řízení zastoupíme

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz