Novela ZISIF mění pravidla pro alternativní fondy

Zřejmě již od 1. července letošního roku dojde k významné novelizaci v oblasti tzv. alternativních fondů podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Tyto fondy se dosud těšily poměrně benevolentní právní úpravě. Oproti klasickým investičním fondům totiž nepodléhají regulaci a dozoru České národní banky.

V souvislosti s plánovanou novelou by nicméně měli zbystřit zejména správci těchto alternativních fondů. Nově totiž bude muset být přímo v názvu správce uvedeno „osoba rizikového kapitálu“.

Fakticky tak bude nutné, aby správci provedli změnu své obchodní firmy. To obnáší zejména svolání valné hromady, sepsání notářského zápisu o změně zakladatelského dokumentu a zapsání změny do obchodního rejstříku.

Pro změnu názvu správce je stanovena 6měsíční lhůta od účinnosti zákona, tedy pravděpodobně do 1. 1. 2025.

Zároveň novelou dochází k zúžení již tak poměrně úzkého okruhu investorů, které mohou alternativní fondy oslovit. Nově se totiž bude do limitu 20 nekvalifikovaných investorů počítat jejich součet v rámci všech investičních strategií správce. Jinými slovy tedy bude možné mít celkově ve správě prostředky pouze 20 nekvalifikovaných investorů, bez ohledu na množství vydaných investičních strategií.

Pro sladění počtu nekvalifikovaných investorů je stanovena 24měsíční lhůta od účinnosti zákona, tedy pravděpodobně do 1. 7. 2026.

Novela také zavádí přísnější informační povinnost a povinnost předkládat ČNB každoroční zprávu auditora o ověření dodržení počtu nekvalifikovaných investorů.

Nesplnění nových povinností může vést až k likvidaci společnosti na návrh ČNB. Důrazně tedy doporučujeme všem alternativním fondům, aby nové povinnosti nepodcenili.

Pokud máte jakýkoliv dotaz k alternativním fondům nebo jiným právním aspektům investování, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz