Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH přináší v rámci implementace směrnice rady EU nové pravidla zejména pro zdaňování přeshraničních obchodů (znění novely dostupné zde). Český zákonodárce nedodržel termín pro implementaci, proto mohly subjekty podle nových pravidel postupovat již od 01.01.2020, a to dobrovolně, na základě přímého účinku Směrnice Rady (EU).

Účinnosti novela nakonec nabývá od 01.09.2020, a to s výjimkou ustanovení § 89 odst. 3 až 20, které se týkající zvláštního režimu pro cestovní službu a nabývají účinnosti až od 01.01.2022.

Novela přináší zejména tyto změny:

  • Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie.

Novela řeší řetězení vlastníků v rámci jednoho pohybu zboží a zavádí zákonnou úpravu situace, kdy přepravu organizuje prostředník, nebo zmocněna osoba. V tomto případě bude první dodávka od DPH osvobozena a přeprava bude přiřazená této první dodávce. Druhá dodávka již nebude obsahovat přepravu a bude podléhat zdanění, a to až na situace když prostředník je registrovaným plátcem v zemi zahájení přepravy, v takovém případě půjde o vnitrostátní dodávku bez přepravy a od DPH bude osvobozená druhá dodávka.

  • Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady).

Režim skladu se uplatní při převozu zboží do jiného státu za účelem dodání konkrétnímu odběrateli, avšak bez převodu vlastnického práva. Odběratel si zboží může ze skladu vyzvednout dle uvážení a až tímto okamžikem bude se zbožím nakládat jako vlastník.

V případě splnění podmínek se nebude zboží v režimu call off stock skladu považovat za zdanitelné plnění a odběratel není povinen registrovat se k DPH již k okamžiku přesunu zboží do skladu v ČR. Dle předchozího režimu byl odběratel povinný samovyměřit DPH již při jeho naskladnění, nově budou povinnosti k DPH spojené až s vyskladněním zboží, které může probíhat postupně. S celým procesem je však spojená značná administrativní zátěž.

  • Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Dodavatel má povinnost v souhrnném hlášení uvádět DIČ kupujícího. V případě, že dodavatel DIČ kupujícího nedisponuje, tak nebude možné osvobození od DPH uplatňovat a je nutné odvést DPH v ČR.

  • Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Obecně platí, že dodání do jiného členského státu EU je od DPH osvobozeno za podmínky prokázání přepravy. Důkazní povinnost bude zpřísněná o nutnost předložení vícero důkazů. Nově tak nebude postačovat pouze písemné prohlášení odběratele, ale bude vyžadována kombinace různých důkazů.

 

Závěrem ještě dodáváme, že se uvedené opatření jsou součástí tzv. quick fixies, které mají přechodně upravovat systém DPH před definitivní harmonizací a zavedení nového jednotného systému DPH, který by měl v EU začít platit v roce 2022.

 

 

Ve věcech účetnictví, daní a odvodů Vám naše služby rádi poskytneme prostřednictvím daňově poradenské kanceláře Kropáček CONSULTING

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz