Novela cookies zákona: Od 1. 1. 2022 došlo k velkým změnám při ukládání cookies

Od 1. 1. 2022 je účinná novela zákona o elektronických komunikacích, která podstatným způsobem mění pravidla, kterými se čeští provozovatelé webových stránek musí řídit při práci s cookies.

Změna, kterou novela přináší, dopadá na každého, kdo provozuje web nebo mobilní aplikaci, při níž využívá nástroje pro sledování návštěvnosti a cílení reklam. Implementace této změny bude pro provozovatele představovat výrazný zásah do jeho stávající podoby a je nutné v této oblasti změnit způsob shromažďování souborů cookies (pokud neodpovídá novým požadavkům).

Cílem tohoto článku je zejména představit změny, které byly do právního řádu zakotveny a upozornit, na co si dát při shromažďování souborů cookies pozor. Pojďme se na to blíže podívat.

Jaká byla právní úprava shromažďování souborů cookies před rokem 2022?

Právní úprava shromažďování souborů cookies v ČR byla až do 31. 12. 2021 založena na tzv. principu opt-out, tedy ukládání souborů cookies do zařízení a získávání přístupu k informacím ze zařízení bylo možné za podmínky, že uživatel o tomto byl informován a zároveň mu byla poskytnuta možnost takové zpracování odmítnout. Povinností provozovatele webového rozhraní tak do 31. 12. 2021 bylo pouze informovat uživatele, v jakém rozsahu a pro jaké účely dochází ke shromažďování souborů cookies, přičemž pro tento účel sloužily pravidelně tzv. cookies lišty, informace v patičce stránky nebo informace na zvláštní stránce na webu.

Jak se mění užívání souborů cookies od 1. 1. 2022?

Novela zákona o elektronických komunikacích stanovila, že shromažďování souborů cookies bude založeno na tzv. principu opt-in, tedy zcela opačném principu, než tomu bylo do konce roku 2021. Tato změna přináší pro provozovatele povinnost získat předem od uživatelů souhlas ke shromažďování souborů cookies, přičemž bez získání takového souhlasu není možné soubory cookies od uživatelů shromažďovat.

Z této povinnosti provozovatele získat souhlas od uživatele k dalšímu shromažďování souborů cookies existuje několik výjimek, avšak podmínky pro jejich aplikaci jsou stanoveny poměrně úzce. Jedná se zejména o případy, kdy je použití souborů cookies nezbytné pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, která je poskytována na základě žádosti daného uživatele, přičemž nejde o vedlejší službu, kterou tento uživatel nepožaduje (např. cookies umožňující fungování košíku v případě e-shopu nebo cookies umožňující přehrání videa-webináře na webu po jeho objednání zákazníkem).

Jaké typy cookies tedy existují a u kterých z nich potřebuje provozovatel souhlas uživatele?

Existují tři hlavní typy souborů cookies, které může provozovatel webového rozhraní shromažďovat. Ne u všech těchto cookies je od 1. 1. 2022 nutný souhlas k jejich shromažďování. Rozlišujeme (i) nezbytné cookies, (ii) marketingové cookies a (iii) analytické a preferenční cookies. Níže se ve stručnosti podíváme na to, k čemu bývají tyto cookies provozovateli standardně využívány a u kterých z nich je nutné získat od uživatele souhlas k jejich shromažďování.

Prvním typem cookies jsou tzv. nezbytné cookies, které umožňují ukládat základní data (např. obsah košíku nebo samotné navštívení webového rozhraní), přičemž pokud jsou na webu (či v aplikaci) využívány pouze tyto druhy cookies, nebude nutné získávat souhlas od uživatele k jejich shromažďování. Provozovateli zůstane pouze povinnost informovat uživatele o jejich shromažďování.

Druhým typem cookies jsou tzv. marketingové cookies, které slouží především ke sbírání dat pro cílení reklamy a marketingové kampaně, včetně např. služby Google Ads. K jejich dalšímu shromažďování je nutné získat souhlas od daného uživatele, který web navštíví (či spustí aplikaci).

Posledním typem cookies jsou tzv. analytické a preferenční cookies, které mají za úkol registrovat veškerý pohyb na daném webu (např. informace o tom, na jaké odkazy uživatel kliká, odkud na web přišel nebo na jaké části webové stránky strávil uživatel nejvíce času, včetně např. služby Google Analytics). Aby bylo možné tyto druhy cookies i dnes od uživatelů shromažďovat, je nutné získat od těchto uživatelů souhlas k jejich dalšímu shromažďování.

Na co je dobré si dát pozor při vytváření cookies lišty?

Závěrem se podíváme na požadavky, které jsou kladeny na vytvoření cookies lišty, která bude obvykle na webu umístěna za účelem získání souhlasu od uživatelů ke shromažďování souborů cookies.

Před vytvořením cookies lišty je třeba, aby provozovatel webu identifikoval všechny nástroje, jež jsou na jeho webovém rozhraní využívány, a k čemu jsou tyto nástroje využívány. Po tomto zjištění je nezbytné rozhodnout o tom, zda bude nutné ke shromažďování souborů cookies získat od uživatelů souhlas či nikoliv. Pokud jsou na webovém rozhraní provozovatele využívány i jiné soubory cookies než jen nezbytné cookies, tak souhlas od uživatelů nutný bude. Z tohoto důvodu bude nutné, aby režim shromažďování souborů cookies byl nastaven (z režimu opt-out) na režim opt-in.

Níže uvádíme přehled nejzásadnějších požadavků na vytvoření cookies lišty, na které je potřeba myslet:

  1. Souhlas se shromažďováním souborů cookies od uživatele nemůže být podmínkou pro vstup daného uživatele na web provozovatele (tzv. cookie wall), to tedy znamená, že i bez udělení takového souhlasu musí být uživateli ponechána možnost web navštívit a pohybovat se na něm.
  2. Cookies lišta by měla obsahovat odkaz na dokument upravující ochranu osobních údajů uživatelů a obsahující bližší informace o zpracování souborů cookies.
  3. Souhlas se shromažďováním souborů cookies nemůže být předem zaškrtnutý.
  4. Soubory cookies, které jsou na webu využívány, musí být správně rozřazeny do příslušných kategorií, tedy není možné nepravdivě označit některé cookies jako nezbytné, ačkoliv se o nezbytné cookies nejedná.
  5. Dokud nebude udělen souhlas se zpracováním souborů cookies, není možné jiné než nezbytné soubory cookies od uživatele shromažďovat.

Doporučujeme Vám tedy Vaše dokumenty ohledně souborů cookies, pokud neodpovídají nové právní úpravě, co nejdříve aktualizovat, případně vytvořit dokumenty nové. Budete-li v otázkách týkajících se zpracování souborů cookies potřebovat jakkoliv pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme Vám plně k dispozici.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz