Nástrahy vánočních večírků a pracovní úrazy

Konec roku s sebou nese řadu příjemných aktivit. V teple domácího krbu se můžeme těšit na kopu dárků, tunu cukroví a příjemné posezení s rodinou nebo přáteli. Svá pozitiva ovšem nenabízí pouze domácí prostředí. Řada zaměstnanců se v předvánočním čase může těšit na firemní večírky, teambuildingy nebo jiné podobné akce. Tyto aktivity jsou samozřejmě zpestřením pracovního života každého zaměstnance a zároveň pomáhají posilovat týmové vztahy a přátelskou atmosféru firmy. Alespoň do té doby, než dojde k úrazu. Lze takový úraz považovat za úraz pracovní? Má v tomto případě zaměstnanec právo na náhradu?

Prostory a organizace

Odpovědi na otázky výše nejsou jednoduché a zcela jednoznačné. Do velké míry totiž záleží na prostorech, kde se akce koná a na její organizaci určené zaměstnavatelem. Koná-li se firemní večírek v kanceláři nebo jiných prostorech společnosti, navíc v řádné pracovní době, asi nepřekvapí, že se případná zranění budou zpravidla posuzovat jako pracovní úrazy.

Situace je do určité míry komplikovanější, pokud se akce koná mimo prostory zaměstnavatele. V tomto případě bude záležet na míře organizace akce, kterou zaměstnavatel určil. Na jednu stranu nelze za pracovní akci považovat situace, kdy se kolektiv (byť v čele se zaměstnavatelem) nahodile po pracovní době sejde na večerní posezení v restauraci. Na druhou stranu formálnější a předem naplánované akce s daným programem se zpravidla posoudí jako firemní teambuilding a v případě nehody se bude jednat o pracovní úraz, tím spíše v pracovní době.

Kromě výše uvedeného se může přihlížet také k dobrovolné účasti na akci. Je-li akce zaměstnavatelem určena jako povinná, lze takovou akci považovat jako součást plnění pracovních úkolů zaměstnance. Pokud na této akci dojde ke zranění, zpravidla se posoudí jako pracovní úraz. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu se jako součást plnění pracovních úkolů považuje i společná akce s klienty zaměstnavatele. V tomto rozsudku se jednalo o pracovní úraz zaměstnance při zájezdu – lyžování.

(Ne)přítel alkohol

Není výjimkou, že na vánočních večírcích a podobných firemních akcích dochází ke konzumaci alkoholických nápojů. V tomto případě je situace zcela jiná a není nutné přihlížet k charakteru akce, prostorům, organizaci nebo dobrovolnosti. Za pracovní úraz v opilosti totiž zaměstnavatel odpovědnost nenese.

Co dělat v případě pracovního úrazu?

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, přísluší zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění, případně také náklady spojené s léčením. Úrazy nahlašuje zaměstnavatel zástupci BOZP, pojišťovně a zároveň má povinnost zaevidovat úraz do knihy úrazů.

 

Přejeme poklidné prožití vánočních svátků i předvánočního času, pokud možno bez úrazů.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz