Kompenzační bonus pro OSVČ i na podzim, ne však pro všechny.

Kompenzační bonus patřil určitě k nejvyužívanějším dotačním programům během první vlny omezení souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19.

Vláda nyní připravila a 16.10.2020 schválila druhou vlnu kompenzačního bonusu, který má pomoct OSVČ a společníkům malých s.r.o, na které dopadli nařízení omezující jejich podnikání. Dále bude program určen taktéž pro lidi pracující na DPČ a DPP, na které nedopadá program Antivirus.

O jakou částku mohou OSVČ žádat

Výše kompenzačního bonusu byla zachována na částce 500,-Kč denně. Bonus si  žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to v současné době nejvýše za 31 dní bonusového období od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností automatického prodloužení v případě pokračování nouzového stavu. Prozatím tedy za celé bonusové období vznikne žadateli nárok na částku ve výši 15.500 Kč (pokud splňuje podmínky za celé období).

Kdo bude mít na bonus nárok

V rámci druhé vlny však nárok na kompenzační bonus nebude náležet všem OSVČ, které na jaře čerpali podporu v první vlně (tzv. „pětadvacítka“).

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500,- Kč denně bude nyní náležet pouze podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. V první řadě budou mít nárok na kompenzaci podnikatelé, kterým stát omezil provoz.

Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

V první jarní vlně pro nárok na kompenzační bonus stačilo, že OSVČ v důsledku omezení poklesla poptávka po zboží či službách, nemuselo se jednat jen o zavřené podniky. Program proto využily stovky tisíc OSVČ a desítky tisíc společníků s.r.o., nyní jsou podmínky o hodně přísnější.

Kdy a jak mohu o kompenzační bonus požádat

Systém podávání žádosti prozatím nebyl zpuštěn, momentálně probíhá legislativní proces, výsledkem kterého bude konkrétní zákon o kompenzačním bonusu. Prozatím můžeme předpokládat, že bonus bude vyplácen na základě jednoduché žádosti a čestného prohlášení, tak jak tomu bylo v první vlně.

Pro získání aktuálních informací doporučujeme sledovat webstránky ministerstva financí a finanční správy. Odpovědi na často kladené dotazy ministerstvo zveřejňuje zde.

Bude možné kompenzační bonus kombinovat s jinými formami dotací

Musíme upozornit na další důležitou změnu oproti první vlně dotací. Zatím co v první vlně nebylo možné  kompenzační bonus kombinovat pouze s podporou v nezaměstnanosti a u společníků také s programem Antivirus, pokud byl společník zároveň zaměstnancem, na podzim budou omezení zásadně širší.

Dle vládou schváleného znění žadateli nevzniká nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu související se zmírňováním následků výskytu COVID-19.

OSVČ tak nemá být umožněn souběh kompenzačního bonusu s ošetřovným či s různými dotačními programy COVID, pokud se vztahují ke stejným kalendářním dnům.

K tomu si dovolujeme upozornit, že právně běžící program COVID – nájemné představuje kompenzaci za měsíce červenec, srpen a září 2020, kompenzační bonus bude začínat od 05.10.2020, s jejich vzájemným čerpáním by prozatím problém být neměl, protože dotace se nebude vztahovat ke stejným kalendářním dnům.

 

Jakýkoliv právní dotaz související s dotačními programy rádi zodpovíme, obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz