Do jaké míry smí zaměstnavatel kontrolovat své zaměstnance?

Smí zaměstnavatel číst e-maily a SMS zprávy, které zaměstnanci posílají z firemních počítačů a telefonů? Může je číst i bez souhlasu zaměstnanců? Jak je to se surfováním po internetu v pracovní době? Na tyto otázky si v dnešním článku odpovíme.

Co říká zákon?

Zákoník práce zakazuje zaměstnancům užívat pro svou osobní potřebu prostředky zaměstnavatele bez jeho souhlasu. Tento zákaz je absolutní, tedy i odesláním soukromého e-mailu z firemního počítače (pokud k tomu nemá souhlas zaměstnavatele) jej zaměstnanec porušuje. Nicméně způsoby, kterými může zaměstnavatel tento zákaz kontrolovat, zákon omezuje pouze na způsoby „přiměřené“. Rozhodnutí, které způsoby jsou ještě přiměřené a které již ne, je pak úkolem soudů.

Co je přiměřené?

Za přiměřené způsoby sledování lze bezpochyby považovat například sledování adresátů odesílaných e-mailů či sledování telefonních čísel, na která zaměstnanci volají či na která píší SMS zprávy ze služebního telefonu. Naopak za nepřiměřený způsob kontroly bude považováno čtení obsahu e-mailových zpráv a odposlouchávání telefonických hovorů – tyto způsoby jsou přípustné pouze v odůvodněných případech a jenom u některých zaměstnavatelů (např. v bankách, u vězeňské služby, ve Státní tiskárně cenin atd.). Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnance o tomto sledování informovat.

Z praxe

Soudy se již sledováním zaměstnanců ze strany zaměstnavatele zabývaly a posuzovaly i otázku přiměřenosti určitých způsobů sledování. Nejvyšší soud řešil případ, kdy zaměstnanec strávil v jednom měsíci více než polovinu pracovní doby (přes 100 hodin z celkového počtu cca 160 odpracovaných hodin) surfováním po internetu a zaměstnavatel s ním z tohoto důvodu okamžitě zrušil pracovní poměr. Zaměstnavatel v tomto případě kontroloval, zda a po jak dlouhou dobu zaměstnanec navštěvuje webové stránky, které nesouvisí s jeho prací. V tomto případě došel soud k závěru, že jak kontrola času, který zaměstnanec tráví surfováním po internetu, tak okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, bylo v pořádku.

Doporučení na závěr

Zaměstnavatelům můžeme doporučit, aby své zaměstnance kontrolovali způsobem, který co nejméně naruší soukromí zaměstnanců a aby se vyvarovali odposlouchávání hovorů a čtení e-mailů, pokud k tomu nemají velice závažný důvod. Zjistí-li zaměstnanec, že jej zaměstnavatel bez předchozího upozornění odposlouchává nebo mu čte e-mailové zprávy, může se obrátit na příslušné orgány (zejména na inspekci práce).

Chcete si být jisti, že vaše kontrola zaměstnanců je v souladu se zákonem? Sleduje vás zaměstnavatel způsobem, který podstatným způsobem zasahuje do vašeho soukromí? Kontaktujte nás, naše advokátní kancelář Kropáček Legal se pracovním právem dlouhodobě zabývá.

 

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz