Jak správně popsat nemovitost v kupní smlouvě – pozemek a budova

Pokud prodáváte nebo kupujete nemovitost, je Vám jistě známo, že vyjma uzavření kupní smlouvy je pro úspěšný převod vlastnického práva nezbytný další krok, a to zápis do katastru nemovitostí.

Katastrální úřad za tímto účelem zkoumá jednotlivé náležitosti kupní smlouvy a mezi nimi i správné vymezení nemovité věci, která tvoří předmět převodu. Podklad pro to, jak správně nemovitost vymezit, nalezneme v katastrálním zákoně. Nesprávné vymezení nemovitosti může mít pro strany smlouvy poměrně zásadní následky, a to v podobě zamítnutí návrhu na vklad katastrálním úřadem, nutnosti podpisu nové smlouvy a absolvování nového řízení na katastrálním úřadě.

V tomto a v navazujícím článku vám proto představíme základní pravidla a rady k tomu, jak nejběžněji převáděné nemovitosti v kupní smlouvě správně vymezit, aby proběhl převod vlastnického práva hladce. Tento článek je zaměřen na převod pozemků a budov.

POZEMEK

Pokud převádíte pozemek, je nezbytné jej popsat parcelním číslem a názvem katastrálního území.

Jako příklad lze uvést:

  • „pozemek parc. č. 9999, v k. ú. Nové Město“.

Pokud jsou v daném katastrálním území vedené parcely ve dvou číselných řadách, tj. zvlášť pozemkové a stavební parcely, a jedná se ve vašem případě právě o stavební parcelu, je dále nezbytné uvést do smlouvy údaj o této skutečnosti.

V katastru nemovitostí lze najít, zda je v daném katastrálním území jednotná číselná řada či dvě číselné řady. Pokud se pak v případě dvou číselných řad jedná o stavební parcelu, lze tuto skutečnost jednoduše poznat podle toho, že před číslem pozemku je uvedeno „st.“. Naproti tomu u pozemkové parcely není uvedeno žádné specifické označení.

Specifikace pozemku ve smlouvě v případě stavební parcely vedené ve dvou číselných řadách by pak měla být následující:

  • „pozemek parc. č. st. 9999, v k. ú. Kolín“.

 

BUDOVA

Podle nového občanského zákoníku jsou zpravidla budovy součástí pozemku. Dochází-li k převodu takové budovy, není nutné ji v kupní smlouvě samostatně identifikovat z hlediska náležitostí dle katastrálního zákona, jelikož předmětem převodu je primárně pozemek, jehož je budova součástí. Z hlediska dalších právních předpisů však lze širší popis předmětu převodu jen doporučit.

Pozemek je pak nezbytné, stejně jako výše, popsat parcelním číslem a názvem katastrálního území.

Příklad:

  • „pozemek parc. č. 9999, jehož součástí je budova č. p. 1111, v k. ú. Nové Město“.

popř. postačí i jenom:

  • „pozemek parc. č. 9999, v k. ú. Nové Město“.

Pokud se však převádí budova, která není součástí pozemku, je třeba tuto budovu identifikovat číslem popisným a příslušností k části obce, toto však pouze tehdy, pokud je název části obce odlišný od katastrálního území.

Skutečnost, zda budova je či není součástí pozemku, lze v katastru nemovitostí snadno poznat podle uvedení, zda je:

  1.  „stavba na pozemku“ = stavba na něm pouze stojí, ale není součástí,

nebo naopak

  1. „stavba je součástí pozemku“.

I v tomto případě je pak nadále potřeba identifikovat pozemek, na kterém budova stojí, parcelním číslem a názvem katastrálního území.

Příklad:

  • „budova č. p. 1111, která stojí na pozemku parc. č. 9999, v k. ú. Nové Město, část obce Nové Město II“.

Nejste si jistí, zda jste nemovitost v kupní smlouvě vymezili správně? Nebo máte jiné dotazy k náležitostem kupní smlouvy týkající se převodu nemovitosti? Neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz