Finanční správa vydala stanovisko k Airbnb

Finanční správa jako jedna z prvních institucí v České republice vydala oficiální stanovisko ohledně platforem sdílených ekonomik. Stanovisko se konkrétně týká ubytovaní skrze webové portály, jako je Airbnb. Reagovala tak na velice diskutovanou otázku – Je fyzická osoba podnikatelem, pokud nabízí ubytování ve svém bytě prostřednictvím webových portálů?

Znění stanoviska

Finanční správa má na tuto otázku jasnou odpověď. Tito lidé podle ní podnikatelé jsou a musí pronajímat byt na základě ubytovacích služeb. Závěr, proč se jedná o ubytovací služby, a nikoli o klasický nájem, však dle našeho názoru nepříliš přesvědčivě zdůvodnila. Velkým problémem je skutečnost, že ubytovací služby na základě smlouvy o ubytování můžete poskytovat pouze jako podnikatel se zapsanou volnou živností, zatímco k pronajímání živnost nepotřebujete.

Pro účely zdanění vycházela Finanční správa z definice podnikatele, která je uvedena občanském zákoníku. Podnikatelem je dle této definice ten, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku“. Pokud někdo opakovaně nabízí ubytování skrze webové portály, tak podle Finanční správy naplňuje tuto definici a je podnikatelem.

Povinnosti poskytovatele ubytovacích služeb dle Finanční správy

Jaké jsou vaše povinnosti, pokud jste podnikatelem a poskytujete ubytovací služby? Stanovisko se zaměřuje především na otázky zdanění. Příjmy z této činnosti podléhají dani z příjmů fyzických osob jako příjmy ze samostatné činnosti. Pokud přijímáte platby a jste podnikatelem, můžete také podléhat zákonu o evidenci tržeb. Důležité je nahlédnout do smluv s webovým portálem, na kterém byt inzerujete a zjistit, jak probíhají transakce. Pokud nebudete přijímat žádnou hotovostní platbu, příp. platbu kartou, elektronická evidence tržeb se na vás vztahovat nebude.

Veliký rozdíl mezi ubytovacími službami a klasickým nájmem je z pohledu daně z přidané hodnoty (DPH). Finanční příjem spojený v souvislosti s plněním smlouvy o ubytování totiž není osvobozen od DPH. Pokud váš obrat přesáhne 1 milion korun za předchozích 12 kalendářních měsíců musíte se zaregistrovat jako plátce DPH a odvádět DPH. Více o DPH se můžete dočíst v našem dřívějším článku.

Pokud je zprostředkovatelem (např. již zmíněné Airbnb) poskytována elektronická služba za úplatu (např. servisní poplatek za užívání online platformy), pak musí její příjemci – poskytovatelé ubytování – uhradit DPH z této služby. Pokud nejste registrováni jako plátci DPH, jste povinni se registrovat z důvodu přijetí této služby jako tzv. identifikovaná osoba.

Živnost

Musíte si zařídit živnost nebo nemusíte? Živnostenský úřad zatím žádné oficiální stanovisko ohledně jeho pohledu na sdílené ekonomiky nevydal. Obecný nájem živností není, ale jelikož ubytování přes webové portály pokládá Finanční správa za ubytovací služby, tak podle jejího výkladu spadá poskytování ubytovacích služeb prostřednictvím Airbnb pod volnou živnost. Volná živnost podléhá ohlášení na příslušném živnostenském úřadě. Zároveň musí být pronajímaný byt ohlášen jako provozovna.

Má smlouva o ubytování i nějaké výhody? Smlouva o ubytování nemusí být uzavřena písemně a také v jejím rámci můžete (na rozdíl od nájemní smlouvy) poskytovat služby spojené s ubytováním (snídaně, každodenní úklid apod).

Závěrem

Státní instituce obecně nejsou moc nakloněny sdíleným ekonomikám a je to pochopitelné, jelikož sdílené ekonomiky obcházejí daňový systém nebo regulaci určitých odvětví (například spor taxikářů a služby Uber). Jak se jednotlivé soudy ke sdíleným ekonomikám postaví, je stále otázkou.

Pokud chcete s poskytováním ubytování poradit, obraťte se na nás. Rádi vám se vším pomůžeme.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz