Soudní rozhodnutí - Filmspeler

Podle Soudního dvora EU i prodej multimediálního přehrávače může být sdělováním veřejnosti – K rozhodnutí „Filmspeler“

Autorskoprávní ochrana v prostředí internetu je často diskutovaným tématem. Nejasnosti vznikají zejména z toho důvodu, že současné zákony a evropské směrnice, kterými se autorské právo řídí, vznikaly okolo roku 2000, tedy před rozvojem internetu. Nové technologie (streamování, peer-to-peer sítě apod.) logicky přináší výzvy, se kterými starší zákonné texty nepočítaly a je tedy nutné mezery ve výkladu zaplnit soudním výkladem. Jednotný výklad pojmů evropského práva, provádí Soudní dvůr EU. Zároveň se připravuje nová směrnice o autorských právech na digitálním trhu, která by měla nedostatky současné úpravy řešit.
V nedávné době Soudní dvůr opět významně zasáhl do debaty ohledně odpovědnosti za zveřejnění odkazů na nelegální obsah přelomovým rozhodnutím ve věci GS Media (viz náš starší článek zde – https://pravopropodnikatele.cz/muze-byt-odkaz-cizi-internetove-stranky-nelegalni/). Nyní soud na toto rozhodnutí navázal novým rozsudkem ve věci C-527/15 „Filmspeler“ ze dne 26. 4. 2017, který závěry z rozhodnutí ve věci GS Media dále rozvíjí.
Níže uvádíme základní závěry soudu, podrobnější článek k rozsudku „Filmspeler“ připravujeme.

O co v případě Filmspeler šlo?

V případě „Filmspeler“ se řešila otázka, zda prodej multimediálního přehrávače, který umožňuje volný přístup k audiovizuálním dílům chráněným autorským právem bez svolení jeho nositelů, může být sdělováním veřejnosti ve smyslu autorskoprávních předpisů.
Přehrávač „Filmspeler“ využívající oblíbený open-source software Kodi fungoval tak, že při připojení k internetu a zároveň k obrazovce umožňoval uživateli na obrazovce sledovat obraz a/nebo zvuk z webového portálu nebo webové stránky. V přehrávači byly mimo jiné instalovány doplňky (add-ons) obsahující hypertextové odkazy směřující na streamovací weby provozované osobami odlišnými od prodejce přehrávače „Filmspeler“, přičemž „Filmspeler“ neměl nad těmito doplňky žádnou kontrolu. Na těchto webech se nacházel i obsah zveřejněný bez svolení nositelů autorských práv, tedy nelegálně.
Prodejce přehrávač „Filmspeler“ propagoval s tím, že přehrávač umožňuje zdarma a jednoduše shlédnout mimo jiné i nelegálně zveřejněný audiovizuální materiál.
Nizozemská organizace na ochranu autorských práv Stichting Brein se u holandských soudů domáhala zastavení prodeje přehrávače „Filmspeler“ z důvodu, že porušuje autorská práva.

Jak soud rozhodl?

Soudní dvůr dospěl k závěru, pojem „sdělování veřejnosti“ (ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES, resp. § 18 českého autorského zákona) musí být vykládán v tom smyslu, že zahrnuje prodej takového multimediálního přehrávače, jako je přehrávač, na kterém byly předem nainstalovány doplňky („add-ons“) dostupné na internetu, jež obsahují hypertextové odkazy na veřejnosti volně dostupné internetové stránky, na kterých byla díla chráněná autorským právem zpřístupněna veřejnosti bez svolení nositelů tohoto práva.
Kromě toho se soud věnoval i otázce legálnosti dočasných kopií vznikajících při streamování. Zde soud uvedl, že dočasné úkony rozmnožení učiněné na takovém multimediálním přehrávači, jako je přehrávač „Filmspeler“, během kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu („streamování“) díla chráněného autorským právem z internetové stránky třetí strany, na níž je toto dílo nabízeno bez svolení nositele autorského práva, nesplňují podmínky výjimek z ochrany autorského práva pro dočasné rozmnoženiny.

Jaký bude další vývoj?

Soudní dvůr dále pokračuje ve své rozhodovací praxi, která vykládá právní předpisy výrazně ve prospěch držitelů autorských práv, tj. rozšiřuje výklad toho, co všechno představuje sdělování veřejnosti. Dalším očekávaným rozhodnutím z této oblasti je rozhodnutí ve věci Ziggo/The Pirate Bay – řízení probíhá pod číslem C-610/15.

Pokud se při své činnosti dostáváte do možného střetu s ochranou autorských práv, a zajímá vás, jaké důsledky pro vás vyplývají z výše uvedených soudních rozhodnutí, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz