Dropshipping a přeposílání objednávek - rozdíly v podnikání prostřednictvím e-shopu

Co to je dropshipping a přeposílání objednávek, jak fungují a jaký je mezi nimi rozdíl? Odpovědi na všechny tyto otázky Vám poskytne právě tento článek.

Dropshipping a přeposílání objednávek je podnikání prostřednictvím e-shopu

Dropshipping a přeposílání objednávek jsou obchodní metody internetového podnikání, tj. podnikání prostřednictvím e-shopu. 

Tyto metody jsou určeny především těm internetovým podnikatelům, kteří s prodejem zboží teprve začínají a zpočátku nemají dostatečně vysoký kapitál pro rozjetí vlastního obchodu v plné míře, zejména pokud nemají skladové prostory nebo dostatek pracovní sil.

Dropshipping a přeposílání objednávek však často využívají i již „zajetí“ a zkušení podnikatelé, kteří je využívají pro výhody, které s sebou tyto metody přinášejí.

Dropshipping a přeposílání objednávek totiž podnikateli umožňují podnikat:  

  • s minimálními vynaloženými náklady
  • bez styku se zbožím
  • s možností úplné automatizace prodeje zboží, resp. s minimálním aktivním zapojením do procesu vyřízení objednávky.

Dropshipping i přeposílání objednávek spočívá v tom, že prodejce ve svém e-shopu nabízí zboží svého obchodního partnera, a to na základě dohody o vzájemné spolupráci. Nabízeným zbožím prodejce nedisponuje (tzn., že zboží není v době vystavení v e-shopu prodejcovým vlastnictvím a zároveň jej prodejce nemá ve svém skladě) a objednávky takového zboží rovnou směřuje na svého obchodního partnera, který je následně vyřizuje.

Zde však podobnost obou metod končí, od okamžiku předání objednávky obchodnímu partnerovi, resp. dodavateli, se dodání zboží a vzájemné vztahy mezi stranami obchodu realizují za odlišných podmínek, které stanoví právě smlouva o spolupráci ve formě buď dropshippingu nebo přeposílání objednávek.

Smlouvu o spolupráci zpracováváme na míru ať již pro model dropshippingu či přeposílání objednávek. Kontaktujte nás se specifikacemi svého podnikatelského záměru na stránce Příprava nové smlouvy.

Jak funguje dropshipping?

Zákazník si objedná zboží prostřednictvím prodejcova e-shopu a zaplatí mu za něj cenu uvedenou v e-shopu. Prodejce následně objedná zboží od svého smluvního dodavatele, který zboží nezašle prodejci, nýbrž přímo prodejcovu zákazníkovi. Zboží je zákazníkovi zasíláno jménem prodejce, tj. s jeho fakturačními údaji. 

Zboží prodejce u dodavatele objednává obvykle za velkoobchodní cenu, přičemž svému zákazníkovi jej prodá za cenu vyšší. Prodejcův zisk je tedy vypočten jako rozdíl maloobchodní a velkoobchodní ceny a regulačních poplatků (poštovné, balné, administrační náklady).

V případě jakýchkoliv nároků či problémů týkajících se zboží se zákazník obrací přímo prodejce (typicky odstoupení od smlouvy, reklamace aj.), protože je to právě prodejce, kdo se zákazníkem uzavírá smlouvu, a tak s ním vstupuje do právního vztahu.

Jak funguje přeposílání objednávek?

Zákazník objedná zboží prostřednictvím internetového obchodu a provozovatel tohoto e-shopu tuto objednávku přepošle svému obchodnímu partnerovi – dodavateli zboží. Ten objednávku vyřídí a zašle zákazníkovi objednané zboží svým jménem, tj. se svými kontaktními a fakturačními údaji.

Při přeposílání objednávek zákazník platí za zboží dodavateli, nikoliv provozovateli e-shopu, na kterém si zboží objednal. Provozovatel e-shopu zde působí pouze jako zprostředkovatel prodeje zboží, přičemž za tuto činnost mu náleží provize z prodeje. Ziskem provozovatele e-shopu je tedy pouze tato provize, kterou má nárok vždy za určité, předem stanovené, období dodavateli vyfakturovat.

V případě jakýchkoliv nároků či problémů týkajících se zboží se zákazník obrací na dodavatele, protože v tomto případě není smluvním partnerem zákazníka provozovatel e-shopu, ale přímo dodavatel zboží. 

Je lepší dropshipping nebo přeposílání objednávek?

Výhodou přeposílání objednávek oproti dropshippingu je tedy především skutečnost, že se provozovatel e-shopu nezabývá reklamacemi, vracením zboží ani jinými potencionálně problematickými záležitostmi.

Naopak nevýhodou je fakt, že zisk z objednávky pravděpodobně nebude vysoký a také možnost, že zákazník si v případě spokojenosti s dodavatelem napříště zboží objedná přímo od něho

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz