Dotační program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Vláda na svém jednání 4. ledna 2021 schválila nový dotační program „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“. Program má za cíl zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 a finančně podpořit podnikatelé, kteří byli nuceni z důvodu pandemických opatření omezit provozování své podnikatelské činnosti.

Kdy a kde bude možné o podporu zažádat?

V rámci první výzvy dotačního programu bude možné čerpat podporu za období od 14.10.2020 do 10.01.2021. Žádosti bude možné podávat od 15. ledna 2021, a to pouze elekronicky přes informační systém Ministerstva průmyslu a obchodu dostupný zde. Systém podávání žádosti je tedy obdobný jako u ostatních programů v gesci MPO tedy např. Covid Najémné, Covid – Kultura a Covid – Sport.

Ověření identity žadatele bude opět probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci – eidentita. Návod k aktivaci elektronické identifikace je k dispozici např. zde.

Výše podpory

Vláda se z praktických důvodů rozhodla výši podpory nevázat na ekonomické ukazovatele, ale na počet zaměstnanců . Podpora bude činit částku 400,-Kč za každého zaměstnance (anebo spolupracující osobu OSVČ) a den, po který byla činnost na základě vládních opatření v rozhodném období omezena.

Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Schválená podpora respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého lze v tuto chvíli poskytovat v souvislosti s koronavirem dotace až do výše 800.000,-EUR. MPO v současností u Evropské komise řeší notifikaci dotačního programu, aby bylo možné k vyplácení použít evropské zdroje.

Kdo může o dotaci žádat?

Jak již napovídá název, dotace je primárně určena pro podnikatele v oboru gastronomie a dalším, kterým byl v rámci jejich podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej zboží a služeb alespoň v části období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021 a v důsledku omezení jim klesly tržby a likvidita.

programu byl zveřejněn výčet způsobilých sektorů podnikaní CZ-NACE s tím, že konečný výčet bude obsažen ve výzvě k podávaní žádostí.

Dotaci není možné čerpat za zaměstnance v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.

Kromě toho musí žadatel splnit další obecné podmínky dotačních programů, jako je bezdlužnost vůči státním institucím, podmínka, že žadatel nesmí být nespolehlivým plátcem DPH, podnikem v obtížích apod. Dále musí žadatel prohlásit, že neukončí svojí činnost po dobu 3 měsíců od získání podpory.

Žadatel by kromě čestného prohlášení neměl k žádosti dodávat žádné další podklady a MPO by mělo informace (např. o zaměstnancích), čerpat přímo z registrů veřejné správy.

Finální podmínky dotačního programu budou zveřejněny na webu MPO, prozatím je možné bližší informace získat ze zveřejněného programu.

Potřebujete právní nebo daňovou konzultaci v oblasti dotačních programů, obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz